אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת לך לך

"ישנן קריאות מבורא עולם להתקדם בעבודת ה' לעבר ייעודך בחיים, אדם שאינו מחפש את קול ד' לא יפגוש בו" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


לאחר חטא האנושות והמבול שבא בעקבות תחלואי הדור, ולאחר מכן דור הפלגה בה התרחשה למעשה חלוקת העולם לשבעים אומות נפרדות אנו עוברים להתחלה חדשה במרכזה עומד אברהם אבינו שפותח תקופה חדשה אברהם אבינו למרות שהוא בנו של תרח שהיה עובד ע"ז הוא מתחיל בעצמו לבדו מההתחלה. אברהם אבינו מתנתק מן המציאות שבקרבה הוא חי, הוא חייב להתנתק מדפוס החיים בו הוא גדל על מנת להתקרב אל הבורא. 

וכך כתב רבינו הרמב"ם בפרק ו מהלכות דעות א': דרך האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר חביריו ואנשי מדינתו, לכך צריך להתחבר לצדיקים ולהתרחק מן הרשעים ואם אנשי מדינתו רעים ילך למדינה שאנשיה צדיקים, ואם כל המדינות וכו', או שאינו יכול ללכת וכו', ישב לבדו. ואם אינם מניחין אותו וכו' ילך למדבר, כמו שכתוב מי יתנני במדבר מלון אורחים ירמיה ט, א.

ועל זה אמר שלמה המלך במשלי י"ג כ': "הוֹלֵךְ אֶת חֲכָמִים - יֶחְכָּם, וְרֹעֶה כְסִילִים - יֵרוֹעַ". משל למי שנכנס בחנותו של בַּשַּׂם אף על פי שאינו מוכר לו ואינו לוקח ממנו, הוא יוצא וריחו נודף, וריח בגדיו מבושמין, ואין ריחו זז ממנו כל היום, עליו הוא אומר "הולך את חכמים יחכם"; "ורועה כסילים ירוע" - משל לאחד שנכנס לחנותו של בורסקי [מעבד עורות], אף על פי שאינו מוכר לו ואינו לוקח ממנו, הוא יוצא, ריחו וריח בגדיו מלוכלכין, ואין ריחו וריח בגדיו זז ממנו כל היום, ועליו הוא אומר "ורועה כסילים ירוע"

במדרש תנחומא סימן ג מובא: ויאמר ה' אל אברהם לך לך זה שאמר הכתוב": שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך (תהלים מה)

שמעי בת וראי והטי אזנך, זה אברהם. "ושכחי עמך ובית אביך ," זו עבודת עובדי עבודה זרה... "ויתאוו המלך יופיך" זה מלך מלכי המלכים, והוא חפץ לייפותו בעוה"ז ולעוה"ב. כי הוא אדוניך והשתחווי לו.
אמר רבי אבין: משל לצלוחית של פלייטון (שמן בשמים) הנתונה בבית הקברות, ולא היה אדם יודע ריחה. מה עשה? נטלוה וטלטלוה ממקום למקום, והודיעו ריחה בעולם. כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם.

ישנן קריאות מבורא עולם לכל אדם תמיד ללכת, להתקדם בעבודת ה' "לך לך" לעבר ייעודך בחיים, יחד עם זאת בפני כל אדם פתוחה האפשרות לשמוע את הקול המדבר אליו. עצם היכולת לשמוע את קריאת ה' הקורא "לך-לך", מעיד על אדם מחובר לבורא עולם, כי אדם שאינו מחפש את קול ד' לא יפגוש בו. 

השפת אמת (תרנ"ו) אומר: לך לך מארצך. כי אדם נקרא מהלך וצריך לעולם לילך ממדריגה למדריגה ולצאת מן ההרגל והטבע ואפילו כשזוכין לאיזה מדריגה בעבודת הבורא יתברך, מכל מקום גם בזה ההרגל נעשה טבע שני. ולכן צריכין בכל עת לחדש דרכים בעבודת ה' בנפשו. 

ולא רק שאדם צריך לדאוג לשלמותו האישית בעבודת ה' יש כאן מסר חשוב שלומדים מאברהם שנהיה אב לאומה דואג לכלל ולא רק לשלמות עצמו. לא להיות שקועים בעולם אנכי ולהתעסק רק בצרכינו הפרטיים, צריך לפתוח את האוזניים לשמוע קולות שמחוץ לעולמנו האישי.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.