אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שמות

על האדם לצאת מן האדישות כשרואה את צרתם של האחרים, ולנסות לסייע לזולתו". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר 


ספר שמות הוא ספר גלותם של ישראל ואף גאולתם. עם ישראל נמצא בשעבוד קשה בגופו ונפשו, אך הקב"ה מקדים תרופה למכה וכבר מגדל את מושיען של ישראל.

משה רבינו זכה לצמוח כמנהיג לעם היהודי מתוך זה שהיה אכפת לו מאחים שלו, מנהיג אמתי לא דואג רק לעצמו אלא דואג לזולתו. משה רבינו גדל בבית פרעה רש"י מפרש את הפסוק: "ויגדל משה" והלא כבר כתב "ויגדל הילד".

אמר רבי יהודה ברבי אילעאי: הראשון לקומה והשני לגדולה. שמינהו פרעה על ביתו. למרות שהיה משוחרר מכל עבדות והיה שולט על ביתו של פרעה והוא בתפקיד בכיר ועתידו מזהיר, לא שכח את אחיו הסובלים "וירא בסבלותם" נתן עיניו ולבו להיות מצר עליהם.

מובא במסכת אבות ו' ו': אחת מן המידות שהתורה נקנית בהם היא "נושא בעול עם חברו".

משה יצא אל אחיו מכוח הנשיאה בעול עם חברו, הוא חי בתודעת שעבוד כאילו הוא היה משועבד בעצמו חובת ההשתתפות בכאב הזולת צריכה להוביל את האדם לעשות מעשים למען חברו.

משה רבינו לא רק נשא בעול לצרת הרבים, אלא גם ליחיד כאשר ראה איש מצרי מכה איש עברי והרג את המצרי על מנת להציל עשוק מיד עושקו, ולא רק כאשר העושק הוא גוי אלא גם כאשר העושק הוא עברי, "ויאמר לרשע למה תכה רעך". וגם כאשר הוא מגיע למדין ארץ זרה של גויים כשראה שם מה שעשו הרועים לבנות מדין ויגרשום שלא כדין, "ויקם משה ויושיען". וכן כך לכל אורך הדרך משה רבינו השתדל אצל פרעה לטובת עם ישראל להקל מעול שיעבוד מצרים הקשה. 

הנשיאה בעול עם חברו לחוש את צרת הזולת כצרתו, מחנכת את האדם להשתחרר מהדאגה הפרטית של האדם לעצמו שהיא נטיה חומרית הבאה מחמת שעבוד האדם לתאוותיו. ושאדם מתרומם לדרגה רוחנית גבוהה יותר, מכוח רוממות זו הוא מתאים יותר אל התורה.

כך על האדם לפעול, לצאת מן האדישות כשרואה את צרתם של האחרים, ועליו לנסות בכל כוחו לעזור לסייע להשפיע ולהשתדל עבור זולתו. 

וזה מתחיל בכך שרואים את הזולת כבני אדם אמתיים ולא כחפצים כדוגמא רק מי שילך לבית חולים ויפגוש אנשים שסובלים זה יגביר אצלו את המודעות לסבלם של אחרים וירצה לעזור.

בימים אלו עם ישראל נמצא במלחמה קיומית כל עם ישראל רוצה לסייע בלחימה, רוח העם היא אדירה אך לא כולנו יכולים להיות לוחמים בשדה הקרב. על כן כל אחד יתרום למערכה בדרכו, אי אפשר להתעלם מהלוחמים שמחרפים את נפשם עבור כלל ישראל איך אפשר לישון, לאכול ולהתנהג כבשגרה שכחיילנו בשדה הקרב בחורף הקר ובגשמים? עלינו לעשות כל שביכולתנו לעזור להם. כשהחייל בשטח יודע שאתה מבין מה הוא מרגיש, הוא יודע שאתה שם, עושה כל שביכולתך עבורו מוקיר לו תודה במעשים, זה גורם למשא שעליהם להיות יותר קל.

אף כשהאדם אינו יכול לעשות מעשה בפועל, עליו לסייע לזולת בעזרת תפילתו אשר תבקע מעומק לבו, ואותה תפילה תפעל ישועה בעד הזקוק לה.

הנצי"ב בהעמק דבר  על הפסוק 'וירק את חניכיו' נדרים ל"ב : שהוריקן בדברי תורה, והוא פלא מה זה שעה לדברי תורה? אבל הענין הוא דזכות התורה היא חרב של ישראל ועל כן כל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את החרב.  

ובפרשת  בהר על הפסוק 'וישבתם לבטח בארצכם' הטעם והסיבה מה שנדרש בשני יובל להגדיל תורה, דשמירת הארץ מאומות העולם הוא על ידי אנשי חיל היושבים על הספר. וביובל אין אנשי חיל חמושים למלחמה שהרי כל אחד שב לאחוזתו... משום הכי הזהיר הכתוב ועשיתם את חוקותי וגו... התורה היא חרבם של ישראל והיא מוסיפה שמירת המדינה, וכל מה שהמלחמה יותר מסוכנת יש לחדד החרב.

כולנו עם אחד משלימים אחד את השני כל אחד יחדד את חרבו וכל אחד יתן את תרומתו למאמץ המלחמתי כשעם ישראל מאוחד אין שום אומה יכולה להם, והקב"ה יעזור לעם ישראל ויושיענו מידי אוייבנו תשועת עולמים בעגלא ובזמן קריב. 

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.