אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מצמצמים את השימוש במזומן

מתכננים לבצע עסקת רכישה גדולה? שימו לב מהיום מוגבל התשלום במזומן לעסקים ל־6,000 שקל. כל מה שצריך לדעת על חוק המזומן


מתכננים לבצע עסקה גדולה במזומן? שימו לב! במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן, החל מהיום (שני) ה-1 באוגוסט. תקרת השימוש במזומן יורדת מ-11 עשר אלף שקלים ל-6,000 בלבד בעסקאות בין פרטיים לבין בתי עסק, ומ-50 אלף ל-15 אלף בלבד בין אנשים פרטיים.

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במרץ 2018 ונכנס לתוקף בתחילת 2019 במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים.

מה נחשב לעסקה?

עסקה היא מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו ומחיר העסקה הוא תמורה שהצדדים הסכימו עליה, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. כך למשל, עסקה לרכישת מטבח: מחיר המטבח - 50 אלף שקל, הרכבה - 2,000 שקל, הובלה - 1,000 שקל. מחיר העסקה הכולל הוא: 53,000 שקל + מע"מ. ברור שעסקה כזאת אסור לשלם במזומן.

מה יקרה מ-1 באוגוסט?

לגבי רכישת מוצר או שירות על ידי אדם פרטי מבית עסק: עד לסכום של 6,000 שקל במזומן לא תחול כל הגבלה ומעל לסכום זה ניתן יהיה לשלם/לקבל 6,000 שקל או 10% ממחיר העסקה/ הלוואה/ תרומה - לפי הנמוך מביניהם.

לגבי עסקת מכירה לעוסק: במקום סכום של 50 אלף שקל במזומן התקרה תהיה 15 אלף שקל. כלומר, מעל סכום זה יוכלו לשלם או לקבל מזומן רק 10% ממחיר העסקה או 15 אלף שקל לפי הנמוך.

יהיו כללים אחרים לגבי הגבלות על עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח?

אין הגבלה לעו"ד/רו"ח לקבל תשלום באמצעות מזומן עבור שירות עסקי הניתן ללקוח שהוא עוסק בסך של עד 6,000 שקל, ועד 15 אלף שקל ללקוח שהוא אדם פרטי. בשירות עסקי מעל 6,000 שקל לעוסק או 15 אלף שקל לאדם פרטי, חל איסור על העו"ד/רו"ח לקבל תשלום באמצעות מזומן, החל מהשקל הראשון.

מהם הכללים בעסקאות שיהיו בין אנשים פרטיים?

בעסקה בין שני אנשים פרטיים בסכום של 50 אלף שקל לא הייתה עד כה כל הגבלה על קבלה או תשלום באמצעות מזומן. בעסקה מעל סכום זה, הם היו יכולים לשלם או לקבל תשלום באמצעות מזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50 אלף שקל, לפי הנמוך בהם.

מ-1 באוגוסט תוקטן התקרה בין שני אנשים פרטיים ל-15 אלף שקל. מעל סכום זה יוכלו לשלם או לקבל מזומן רק בשיעור של 10% ממחיר העסקה או 15 אלף שקל לפי הנמוך.

יש חריגים לעניין חישוב "מחיר העסקה"?

בעסקה לרכישת מספר מוצרים בעת ובעונה אחת: מחיר העסקה יהיה המחיר של כל המוצרים יחד.

בעסקה מתמשכת למתן שירות, כלומר שלא מוגבלת בזמן או בנושא - כל תשלום שנקבע בהסכם ייחשב כעסקה נפרדת וכמחיר העסקה. לדוגמה: מנוי לחדר כושר, שאינו לזמן מוגבל, כל תשלום שנקבע במנוי מהווה את מחיר העסקה.

כדאי להבהיר: בעסקה למתן שירות, התחומה בזמן או הניתנת לנושא ספציפי, מחיר העסקה יהיה המחיר עליו סיכמו עבור כל השירות שניתן. לדוגמה: עסקה בין סטודנט לבין אוניברסיטה למתן שירות לימודים שנתי, מחיר העסקה יהיה שכר הלימוד השנתי, ללא קשר בכמה תשלומים מדובר.

מחיר שכירות

בעסקת שכירות, שהתמורה משולמת מעת לעת, כל תשלום שיש לשלם הוא מחיר העסקה. לדוגמה, בחוזה שכירות שבו נקבע כי יש לשלם תשלום חודשי של 10,000 שקל - מחיר העסקה הוא 10,000 שקל.

בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן, מחיר העסקה יהיה רק מרכיב העמלה ולא עצם ההפקדה, המשיכה וכדומה.

הלוואות ותרומות

לגבי אדם פרטי שנתן או קיבל הלוואה/ תרומה: תוקטן התקרה ובמקום סכום של 11 אלף שקל התקרה תהיה 6,000 שקל. כלומר, מעל סכום זה יוכלו לשלם או לקבל מזומן רק 10% מסכום ההלוואה או 6,000 שקל לפי הנמוך.

שכר עבודה

לגבי אדם פרטי המשלם או מקבל שכר עבודה: תוקטן התקרה ובמקום סכום של 11 אלף שקל התקרה תהיה 6,000 שקל. כלומר, שכר עבודה מעל סכום של 6,000 שקל לא יוכל להיות במזומן.

מתנות?

לגבי אדם פרטי או עוסק: תוקטן התקרה לגבי קבלה או מתן של מתנה ובמקום סכום של 50 אלף שקל התקרה תהיה 15 אלף שקל. כלומר, מעל סכום זה יוכלו לקבל או לתת מתנה במזומן רק 10% ממחיר המתנה או 15 אלף שקל לפי הנמוך מביניהם.

 יש חריג בהעברת כספים בין בני משפחה?

כן. ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט על תשלום במזומן לקרוב משפחה עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב, סבתא), בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

מהן ההגבלות על שימוש בצ'קים?

עוסק יקבל או ייתן צ'ק, בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בצ'ק, כלומר חל איסור על קבלת או מתן צ'ק פתוח כנפרע (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב). ההגבלות יחולו על צ'ק עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

עוסק יסב צ'ק או יקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בצ'ק. עוסק יתעד את אמצעי התשלום/התקבול, שבאמצעותם שילם תשלום או קיבל תקבול.

בצ'ק בין שני אנשים פרטיים: החוק מגביל רק לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 שקל. בצ'ק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל צ'ק רק כאשר שם מקבל הצ'ק נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).

בצ'ק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום, אדם פרטי ייתן צ'ק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).

בצ'ק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 שקל. בצ'ק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל צ'ק רק כאשר שמו נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).

אדם פרטי יסב צ'ק ויקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהות של המסב נקובים בצ'ק.

העונשים למפרים את החוק

קנסות. הגובה שלהן ייקבע לפי סכום ההפרה, שהוא הסכום שאסור היה לשלם במזומן, התשלום בצ'ק או התשלום בצ'ק המוסב ללא הפרטים הנדרשים, התקבול או התשלום ללא התיעוד.

אם סכום ההפרה הוא עד 25 אלף שקל - שיעור העיצום (הקנס) הוא 15% מסכום ההפרה. אם סכום ההפרה מעל 25 אלף שקל ועד 50 אלף שקל - שיעור העיצום הוא 20% מסכום ההפרה. אם סכום ההפרה מעל 50 אלף שקל - שיעור העיצום הוא 30% מסכום ההפרה.

העושה מעשה מרמה, לרבות אחד מהמעשים המפורטים כאן, במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן, דינו מאסר של שלוש שנים: פיצול עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה ורישום פרטים כוזבים במסמך.

חריגים בחוק המזומן

החוק לא יחול על הסכמי הלוואה שנכרתו לפני ה-1.1.2019, ולא יחול גם על עסקאות שנכרתו לפני ה-1.1.2019, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או הסכם שכירות.

כמו כן עד ל-30.9.2022 לא יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי בשל הפרה לפי החוק, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.