אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת קרח

"אוי לרשע ואוי לשכנו", ו"טוב לצדיק, טוב לשכנו" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשתינו קרח בן דודו של משה, דתן ואבירם ועוד 250 איש מערערים על מנהיגותו משה רבינו ועל כהונתו של אהרן ומובילים נגדם מרד וזוהי טענתם על משה ועל אהרון: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" מדוע אתם, משה ואהרון, לקחתם לעצמכם את התפקידים הבכירים משה את המלכות ואהרון את הכהונה

לעיני כל השבטים משה מנסה לשכנע את קורח לחזור בו ממרדו משה לא רוצה להחזיק במחלוקת ומנסה להידבר עם דתן ואבירם אשר משיבים לו "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה" ומסרבים להיפגש איתו. 

הקב"ה אמר "הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע" אך משה ואהרון נופלים על פניהם ומבקשים מבורא העולם לא להעניש את כל בני-ישראל בשל חטאו של אדם אחד, קורח. הקב"ה מעניש את המורדים: חלקם נשרפים באש וחלקם נבלעים באדמה בדרך נס. העימות מסתיים בפריחת מטה אהרן, המוכיחה את בחירתו על ידי הקב"ה.

דבר מעניין ומוסר גדול למדים בפרשתנו: מתוך סדרי חנייתם של שבטי ישראל במדבר לומדים חז"ל שני דברים חשובים: "אוי לרשע ואוי לשכנו", ו"טוב לצדיק, טוב לשכנו". שבט ראובן, שחנה ליד בני קהת, נענש עמהם במחלוקת קורח ועדתו, ואילו שבטי יהודה ויששכר וזבולון, שחנו ליד משה ואהרן ובניו, נעשו אף הם גדולים בתורה.

דתן ואבירם ומאתיים וחמישים איש עם קורח ועדתו, "שנמשכו עמהם במחלוקתם". רואים שההשפעה בין השכנים היא לא רק לעניין העונש, אלא היא חלה גם על ההתנהגות, שהרשע מושך עמו גם את שכנו 

בפרק הראשון בספר תהילים כתוב: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" דוד המלך ע"ה מלמד אותנו את דרך ההשפעה הרעה המתחילה בסתם הליכה בעצת רשעים ובשלב הבא הוא יבוא לעמוד איתם, ואם כבר הוא עומד איתם סופו שישב איתם ויהיה חלק מהם.

המסילת ישרים בפרק ה' כותב שאדם צריך להתרחק מחברה רעה. ובהרחבה מוצאים זאת בדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק ו': "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים וכו '"מכאן שחייב אדם לבחור לו חברים טובים ושכנים טובים. יש שכנות טובה המשפיעה גם על המהות. לכן גם מדרש תנחומא כותב על השכנות החיובית: "שלושת השבטים שהיו סמוכים למשה ואהרן נעשו גדולים בתורה", כי גדול כוחו של הטוב, שבכל מקרה הוא גורר אחריו גם את השכן.

לעילוי נשמת דבורה קליין בת פלורה ז"ל
 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.