אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת בהעלותך

"התפילה היא השתפכות הנפש של האדם לפני בוראו" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


התפילה היא עניין מרכזי בעולמו של היהודי וכבר ראינו כי האבות התפללו עוד לפני שהיה משכן ובית מקדש אברהם התפלל על אבימלך , יצחק אבינו "ויצא יצחק לשוח בשדה" יעקב אבינו התפלל לפני המפגש עם עשיו אחיו בפרשת וישלח.

משה רבינו התפלל כל הזמן על עם ישראל ביחוד אחרי החטאים שלהם, ולאחר חורבן בית המקדש בית הכנסת הפך למקדש מעט והוא מקום תפילת הציבור.

בפרשתנו אנו נתקלים בתפילה של משה רבינו על אחותו מרים לאחר שדברה לשון הרע עליו היא נענשת במחלת הצרעת. משה מתפלל לאלוהים ומבקש: "אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ" – תפילה קצרה מאוד, אך יחד עם זאת מרגישים את עוצמתה של כל מילה ומילה. 

ובמדרש אגדה מבאר כי היו ישראל אומרים "בשביל שאחותו היא, הוא מתפלל באריכות. אבל עלינו אינו חושש להתפלל באריכה". לפי זה משה רבינו לא רצה שיחשבו היות שזה עניין אישי ונוגע אליו אז הוא מרבה בתפילה ומאריך אך בשביל אחרים הוא מקצר. משה רצה להקטין את העניין האישי והמשפחתי אבל נראה כעת כי תפילה קצרה בדרך כלל עדיפה על תפילה ארוכה.

ראשית מובא בשו"ע אורח חיים הלכות תפילה סימן קכ"ד, במשנה ברורה שהחזן ימתין לעשרה שסיימו תפילתם ולא שעשרה (ויותר) ימתינו לחזן שיסיים את תפילת היחיד שלו. ויש אנשים שמאריכים בתפילה עמידה וגורמים לטורח ציבור.

במסכת ברכות דף לא עמוד א למדנו: תנו רבנן: המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים. אבא שאול אומר, סימן לדבר: "תכין לבם תקשיב אזנך" תהלים י יז תניא, אמר רבי יהודה: כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הצבור – היה מקצר ועולה, מפני טורח צבור, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו – אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת, וכל כך למה – מפני כריעות והשתחויות.

ועוד ראינו במסכת ברכות דף לד עמוד א: תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר מדי. אמרו לו תלמידיו: רבינו, כמה ארכן הוא זה! – אמר להם: כלום מאריך יותר ממשה רבינו?

דכתיב ביה: "ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי וגו' דברים ט כה שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדאי. אמרו לו תלמידיו: כמה קצרן הוא זה! אמר להם: כלום מקצר יותר ממשה רבינו? דכתיב: "אל נא רפא נא לה". התפילה היא השתפכות הנפש של האדם לפני בוראו יש מצבים בהם יכול האדם להאריך ופעמים שהוא צריך להתפלל תפילה קצרה ובתנאי שלא יגרום לטורח של הציבור. 

לעילוי נשמת דבורה בת פלורה ולרפואת כל חולי עמו ישראל.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.