אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת במדבר ויום ירושלים

"לכל יחיד סגולה משלו... שאינה נודעת לזולתו" פרשת השבוע ודבר תורה ליום ירושלים מאת הרב אביאל עמר


תהילות לא-ל עליון אנו מתחילים השבת חומש במדבר. המתאר את הדרך שעם ישראל עוברים במדבר הלא מיושב והמרתיע "ארץ עפתה כמו אופל, צלמוות  ולא סדרים". הדרך המפרכת והלא מיושבת מזמנת לנו אתגרים רבים המצריכים כוחות ומאמצים גדולים ומסעם של עם ישראל מתחיל דווקא במדבר הזה "במדבר הגדול והנורא" מה בא ללמדנו והכיצד מסתדרים במדבר?

לאחר מניין עם ישראל בתחילת הפרשה התורה מדברת על סידור מחנה ישראל "וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם והלווים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל" ובהמשך כתוב: "איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו" בסדר חנייתם- היו מחולקים ישראל לשלושה מחנות: מחנה כהונה הפנימי ביותר- סביב אוהל מועד, מחנה הלווים היה באמצע, ומחנה ישראל היה במעגל השלישי. סדר החנייה נקבע מראש על-ידי בורא עולם כפי שכתוב: "ככל אשר ציווה ה' את משה כן חנו לדגליהם" יש משמעת גדולה לסדר החניה עם ישראל מקבל את משמעותו כאשר הוא קרוב למוקד הקדושה - המשכן. כל מחנה סובב סביב נקודת הלב, סביב אוהל מועד, סביב מחנה שכינה.

זוהי נקודה יסודית שעלינו לזכור תמיד מהותינו כעם היא קדושה והשראת השכינה, היא מחייה אותנו. ודווקא בכניסת עם ישראל למדבר התורה מלמדת אותנו את הנקודה היסודית הזאת, עוד לפני שנכנסים לארץ בנים ומיישבים, הלב הוא השראת השכינה בתוכינו. וזוהי התשובה כיצד מסתדרים במדבר. מה שיעזור לנו לצלוח את המדבר ואת כל קשיי הדרך זה להיות קשורים אל השכינה אל הלב של עם ישראל ובלעדי זה חלילה אין קיום לאומה.
כל התלאות שיעברו עם ישראל במדבר הן ההכנות לקראת הדבר הגדול והוא כניסה לארץ ישראל מקום מושבו של עם ישראל לנצח נצחים. המדבר מבטא פשטות של ענווה של ביטול החומריות והוא המאפשר התבוננות רוחנית והכנה לקראת ארץ ישראל. 

במדרש במדבר רבה, פרשה ב' מובא: חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים .. בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר (תהלים סח) "רכב אלהים רבותים אלפי שנאן" והיו כולם עשוים דגלים דגלים שנאמר (שיר /השירים/ ה) "דגול מרבבה" כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים. אמרו הלוואי כך אנו נעשים דגלים כמותן לכך ... אמר להם הקב"ה מה נתאויתם לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם (תהלים כ) ימלא ה' כל משאלותיך מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו.

ואם נשאל אם לכל אחד דגל משלו אז היכן האחדות של עם ישראל? והתשובה היא שאמת יש תפקיד כללי לאומה אך לאדם יש משהו פרטי שאין לזולתו וכמו שאמר הרב סולובייצ'יק "לכל יחיד סגולה משלו... שאינה נודעת לזולתו, לכל איש יש בשורה ייחודית להעבירה, צבע מיוחד להוסיפו למגוון הקהילתי. והאתגר הפרטי של כל אחד הוא למצוא את השליחות המיוחדת שלו בעולם את תפקידו, ואת הדגל שלו!

אנו נמצאים ערב יום ירושלים, השנה אנו מציינים 55 שנים לשחרורה של העיר "העיר שחוברה לה יחדיו", שמחברת שמים וארץ עיר שמאחדת את כלל ישראל וכולם יונקים מנקודת הקודש שבה. ירושלים היא מקור הקדושה ועם ישראל חונה סביבה ויונק ממנה. הרמת הדגלים גבוה מסמלת את גאוותינו וחיבורנו לירושלים, בירת מדינת ישראל והעם היהודי, אנו מניפים בגאון את דגל הלאום ודגל ירושלים לרגל יום חגה של האומה
מתוך יום ירושלים נתחבר ונתרומם לקבלת התורה בחג השבועות שהרי הכל נקודה אחת חיבור העם התורה והארץ, לקראת הדבר גדול: להיות עם חופשי, מעול עבדות ותרבות זרים, בארץ ציון וירושלים. 

שבת שלום

לעילוי נשמת דבורה בת פלורה ז"ל

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.