אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת קדושים

"הקב"ה לא מחפש מלאכים, יש לו מספיק. הקב"ה מחפש בני אדם" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשת קדשים מובאות הרבה מצוות שמחברות אותנו אל הבורא. מצוות בין אדם לחברו ומצוות בין אדם לבוראו. כיבוד הורים, שמירת שבת, דאגה לעניים, דרך ארץ בין אדם לחבירו "לא תגנובו לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו" שמירת המשפט, אהבת הריע "לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך" ועוד.

מצווה אותנו הקב"ה "קדשים תהיו כי קדוש אני יי' א-לוהיכם". מהי אותה קדושה שאליה אנו אמורים להגיע ראשית רש"י מגלה לנו "הוו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה". לכאורה לפי דברי רש"י מספיק "סור מרע" פרישה מעריות ועבירה שזה כבר יביא את האדם לקדושה. אך יש עומק נוסף בהבנת "הקדושה", בסוף הפרשה חוזרת התורה על עניין הקדושה ומוסיפה את המילה "לי" :"והייתם לי קדושים כי קדוש אני יי' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" מה פשר הוספת המילה "לי"? אלא רצון התרה לומר לנו כי הקדושה הזאת שאנו מצווים בה היא מפני שאנחנו מיוחדים לקב"ה ויחוד זה בא לידי ביטוי בהיותנו מובדלים משאר העמים.

וכמו שבחופה אומר החתן לכלה "הרי את מקודשת לי" מתוך כך שהיא אסורה להיות עם איש זר היא מיוחדת ומזומנת לבעלה, מתוך האיסור מתברר העומק של הקשר. ולכן ציוונו הקב"ה "בסור מרע" להיות מובדלים מהעמים באמצעות המצוות המבדילות אותנו מהם וכך באה לידי ביטוי הקרבה שלנו ושל הבורא והקשר המיוחד של "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו מכל הלשונות" ומתוך כך באה הדבקות בקב"ה ע"י "עשה טוב" כעם שבחר בו הבורא להיות אור לעמים "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו".

גילויי הקדושה מתחילים מהקומה הכי בסיסית שפותחת פרשתנו "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תיראו אני יי' א-לוהיכם" כיבוד הורים זה הדבר הכי בסיסי חובה מוסרית ראשונה במעלה לכל אדם להוקיר ולכבד את מי שנתן לו חיים, לחם לאכול ובגד ללבוש וטיפול מסור עד בגרותו. עד הקומה הרוחנית דרך שמירת השבת, אהבת החבר "ואהבת לרעך כמוך" ובסוף קידוש החומר הגשמי. "קדושים" היא לא אנשים פרושים מהעולם ומנותקים ממנו. "ואנשי קודש תהיו לי" הקב"ה לא מחפש מלאכים, יש לו מספיק מלאכים. הקב"ה מחפש בני אדם המחוברים לעולם המתנהגים בדרך ארץ ובכוח זה להפוך את פעילות החול שלו לפעילות של קודש.

 

 

 

 

+

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.