אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לשביעי של הפסח

אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט" דבר תורה לשביעי של פסח בצירוף הנחיות הלכתיות לערב חג, מאת הרב אביאל עמר


שביעי של הפסח הוא סיום של חג הפסח, בשונה משמחת תורה שהוא רגל בפני עצמו, שביעי של פסח הוא סיום של חג פסח כאשר באמצע יש את ימי חול המועד.

בשביעי של פסח הגיעו עם ישראל לים סוף ותשועתם של ישראל באה בצורה לא שגרתית. אף אחד לא חלם שים סוף יפתח ושבני ישראל יעברו בתוך הים ביבשה.

בתלמוד ירושלמי תענית ב' ה, ובמכילתא בשלח ב' כתוב: "תניא ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים: אחת אומרת: ניפול לים, ואחת אומרת: נחזור למצרים, ואחת אומרת: נעשה עמהם מלחמה, ואחת אומרת נצווח כנגדן".

משה רבנו עומד כנגדם ואומר: "התייצבו וראו את ישועת יי': אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם: יי' ילחם לכם ואתם תחרישון" , והיה נס אדיר שהותיר את ישראל נפעמים. גם גאולת ישראל הקרובה לבוא, לא תבוא בצורה שגרתית ורגילה ואולי גם בצורה לא הגיונית.                                                    

אך הנקודה העקרונית לגאולה, זאת האמונה, כאשר יש בטחון מלא בבורא עולם שהציל אותם מעבדות מצרים עם נסים ונפלאות שחרגו מגדר הטבע, צריך להמשיך ולהאמין "כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט". לקב"ה אין מוגבלות והכל אפשרי.

שביעי של פסח בעצם סוגר את נקודת ההתחלה. בים סוף הושלמה יציאתם ממצרים כאשר ראו את המצרים טובעים בים.   "אז" – לאחר טביעתם של המצרים בים, והניסים הגדולים בים סוף התעוררה נפשם להודאה לבורא עולם מתוך הנפש פנימה הביעו תודה שיצאה מפי כל העם. בשירה זו  העם מהלל ומשבח את עוצמתו של ה', על חסדיו  ובסוף השירה אך ממליכים את הקב"ה "יי' ימלוך לעולם ועד"

דברים נפלאים נכתבו בספר מנורת המאור על חשיבות אמירת שירת הים: כל האומר שירת הים בכל יום זוכה לחיי העולם הבא. מפני שהוא מאמין בה' ברוך הוא ובנפלאות שעשה עם אבותינו... 

וגרסינן "במדרש יהי אור": בשעה שאומר אדם שירת הים אחר פסוקי דזמרה, כנסת ישראל מתעטרת באותו כתר שמעטר בו הקב"ה למלך המשיח, ועל אותו (כתר) חקוקים שמות הקדושים, ובו נתעטרו ישראל יום שקרע להם הקב"ה ים סוף, וניער פרעה וחילו בתוכו.

לפיכך צריך אדם לכוון את לבו בשירה זו בכל יום ויום, והזוכה בה יזכה לראות פני המשיח, בתיקון אותו כתר, מידה כנגד מידה: הוא אומר שירת הים בכל יום, ומאמין שגאל הקב"ה את אבותיו ממצרים וקרע להם הים והעבירם בתוכו בחרבה ושקע צריהם בתוכו, לפיכך יזכה לראות ימות המשיח וגאולה שעתיד הקב"ה לגאול אותנו מגלות זה. 

גם כיום יש בעם ישראל ארבע כיתות, חלקם מאמינים וחלקם שלא מאמינים בגאולתנו. הקב"ה מבטיח לנו ע"י הנביא יחזקאל ל"ו, כ"ב:  "לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קדשי" וכן אמר ישעיה הנביא מ"ח, י"א: "למעני למעני אעשה" גם אם אין אנו ראויים מצד עצמנו אך למען שמו של הקב"ה יגאלנו גאולת עולמים ואז נשיר "שירה חדשה" השירה העשירית לעתיד לבוא "שיר חדש אשירה לך" במהרה בימנו אמן.

עירוב תבשילין התשפ'ב.pdf ביעור מעשרות התשפ'ב.pdf

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.