אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לחג הפסח

"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". דבר תורה לחג הפסח מאת הרב אבעאל עמר


בפסח הייתה אסיפת עם גדולה בירושלים את קרבן הפסח אכלו מחצות היום של ערב פסח באמירת הלל וזה נמשך אל תוך הלילה לכן חג הפסח הוא "לילה המקודש לחג".

חג הפסח הוא החג היחיד בו אומרים הלל בלילה כזכר להלל של הקרבת הקרבן, וההלל השני אותו אנו אומרים בליל הסדר הוא כנגד הלל שאמרו בשעת אכילת הקרבן. וכדברי הנביא ישעיהו: הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם כְּלֵיל הִתְקַדֶּשׁ חָג וְשִׂמְחַת לֵבָב כַּהוֹלֵךְ בֶּחָלִיל לָבוֹא בְהַר ה' אֶל צוּר יִשְׂרָאֵל ישעיהו ל כט'

הגמרא במסכת פסחים דף סד ע"א מתארת את הקרבת קרבן פסח ואת ההלל הנאמר שם: הפסח נשחט בשלש כתות, שנאמר: "ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל" שמות יב  – קהל ועדה וישראל.

נכנסה כת הראשונה, נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. תקעו הריעו ותקעו. הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב, שורה שכולה כסף – כסף, ושורה שכולה זהב – זהב, לא היו מעורבין. ולא היו לבזיכין שוליים, שמא יניחום ויקרש הדם. שחט ישראל וקבל הכהן, נותנו לחבירו, וחבירו לחבירו, ומקבל את המלא ומחזיר את הריקן. כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שניה, יצתה שניה נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית. קראו את ההלל, אם גמרו – שנו, ואם שנו – שלשו...

ר' צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק כתב: ואמר: "שימורים לכל בני ישראל לדורותם" – שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ובכל ליל פסח צריך שירגיש שינוי ואור חדש כמו בעת יציאת מצרים. ומזה מופיע הקדושה לכל החג ולכל המועדים הבאים שרגל זה ראש השנה לרגלים, כמו שנאמר ישעיה ל כט :השיר יהיה לכם כליל התקדש חג וכן מצינו בגמרא פסחים פ"ה ב "כזיתא פסחא והלילא פקע אגרא".

והיינו שבשעת ההלל נפתח האור כמו שנפקע האגרא ונתבקעו הגגין ונתגלה עצם השמים לטוהר... שנתגלה האור בעת קריאת ההלל, שלא היה שום הבדל כאילו הגגין נתבקעו. 

בפרקי דרבי אליעזר פרק לא מסביר את הרצון של יצחק אבינו לברך את עשו דוקא ביום זה "הגיע ליל יום טוב הפסח וקרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר: בני, הלילה הזה העליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים, היום הזה ברכת טללים. עשה לי מטעמים, עד שאני חי אברככה". רבקה שומעת וחוזרת על אותם מילים בדבריה ליעקב: "אמרה רבקה אל יעקב: בני, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים, הלילה הזה העליונים אומרין שירה. עשה מטעמים לאביך ויאכל עד שהוא בעודו חי יברכך". ליל פסח הוא לילה קדוש ומיוחד ואם המלאכים העליונים אומרים שירה בודאי שגם אנו נאמר שיר והודאה לבורא יתברך ויתעלה שמו בלילה הזה שאוצרות טל חיים נפתחים נאמר את ההלל בכונה גדולה ובשירי דוד עבדך נהללך ה' א-לוהינו בשבחות ובזמירות ובזכות כך נזכה להתברך אמן.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.