אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת צו

"זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע ה'" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר. שבת שלום


פרשתינו פרשת צו נאמר "אם על תודה יקריבנו" האדם הנותן קורבן תודה לבורא יתברך בזמן שהיה בית המקדש קיים ובימינו "ונשלמה פרים שפתינו" במקום קורבנות מודים לו ע"י תפילות. כתחליף לקרבן תודה ישנו מזמור ז' בתהילים "מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ" ועתה נבאר את העניין. 

בספר תהלים מזמור צ"ה נאמר: "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו" והלא כריעה בכלל השתחויה והשתחויה בכלל כריעה, ומה תלמוד לומר "נשתחוה, נכרעה, נברכה"? אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום, לפי שחביב תפלה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות

לכאורה יש לעיין מדוע התפילה הינה תקנה כזכר לביטול מצוות הבאת הבכורים, מה הקשר בין השניים? יש לומר כי מצוות הבאת הבכורים לבית המקדש הינה שלב ראשון של המצווה והשלמתה היא ע"י מצוות וידוי בכורים בו אדם מתוודה ומשבח לבורא על כל הטובה.

כך מגדיר הרמב"ם מצוה זו:"שציונו לספר טובותיו אשר הטיב לנו והציל אותנו, ומתחיל בעניין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצרים וענותם אותנו, ולשבחו על כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הבכורים" כלומר: עיקר עניינם של הבכורים הינו ההודיה לבורא עולם על חסדיו אשר גמל וגומל את עמו ישראל כאשר אדם מגיע לירושלים ומביא מפירותיו ומגלגל את ההיסטוריה בכך הוא מודה לבורא יתברך על כך הטובה. ועתה מובן מדוע תיקן משה רבינו תפילה במקום ביכורים כי עניינם הוא אחד להודות לקב"ה

תיקנו חז"ל את סדר תפילת העמידה בצורה של שבח, בקשה, והודיה להשי"ת. כביכול למרות שרק ביקשנו, ועוד לא נענינו, אנו כבר מודים להשי"ת על חסדיו שבכל יום עמנו ועל שנתן לנו את האפשרות להללו, לשבחו ולבקש ממנו "על שאנחנו מודים לך ברוך אל ההודאות"

אדם שהתרפא מחליו או שיצא מבית האסורים אומר "מזמור לתודה". אולם "כל הארץ", שאר אנשי העולם, צריכים "להריע לה'" ולהודות לו על כך שלא חלו ולא היו להם יסורים על עצם מניעת התקלות יש להודות... ("ומתוק האור")

דברי הרמב"ן ידועים מדוע "קרבן תודה" שונה משאר הקרבנות גם בריבוי הלחם שהיו צריכים לאכול, וכן בזמן אכילת הקרבן שניתן לו זמן מועט לסיום אכילתו - לילה ויום אחד בלבד. ובשאר הקורבנות, היה זמן רב יותר עד לגמר האכילה.
כל זאת בכדי שהאדם המודה לה' ישתף את חבריו וידידו באכילת הקרבן והלחם שהרי הוא לבדו לא יספיק תוך לילה ויום לאכול הכל ובכך יגדל ויתפרסם שמו של הבורא על ניסיו וחסדיו. ועל זה נאמר "זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע ה'"

שבת שלום ומבורך

לעילוי נשמת דבורה קליין בת פלורה

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.