אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ויקרא

"על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


המשכן עומד על תילו, הענן מכסה את אהל מועד, וכבוד ה' מלא את המשכן. הגיע העת לצוות את משה ואת העם על עבודת ה' במשכן, כפי שבאה לידי ביטוי בעבודת הקרבנות

ה"כלי יקר'' מביא את המדרש המסביר מדוע הילדים הקטנים מתחילים ללמוד את התורה מפרשת ''ויקרא'', הרי חומש "ויקרא" הוא מאד קשה להבנה אם כן מהי הסיבה להתחלת הלימוד דווקא משם? וכך מובא הטעם במדרש: ''יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות" מה הקורבנות טהורים, אף התינוקות כן''.

מוסיף בעל ה"כלי יקר" סיוע ממדרש נוסף מפרשת פינחס: "כבשים בני שנה", שמכבסים עוונות האדם ועושין אותו כתינוק בן שנה". לכן, גם האות א' שבמילה "ויקרא" כפי שהיא כתובה בתורה קטנה היא – רמז ללמדך, שהקטנים יחלו את לימודם מכאן. כשם שהאות א' ראש לאותיות, כך חומש ''ויקרא'' ראש וראשון ללימוד התורה מפיותיהן של הילדים הקטנים והטהורים

אבות דרבי נתן פרק ד': שמעון הצדיק היה משירי אנשי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

על התורה כיצד? הרי הוא אומר: "כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעולות" הושע ו ו מכאן לעולה שהיא חביבה מזבחים, מפני שהעולה כולה כליל לאישים … ותלמוד תורה חביבה לפני המקום מעולות, לפי שאם אדם למד תורה יודע דעתו של מקום, שנאמר: "אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא" משלי ב ה מכאן לחכם שיושב ודורש בקהל שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב חלב ודם לגבי מזבח.

כיום שאין לנו בית מקדש התעסקות בלימוד תורה היא תחליף לקרבנות כדברי הגמרא במסכת מגילה דף ל"א ע"א: אמר אברהם לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? – אמר לו: לאו. – אמר לפניו: ריבונו של עולם, במה אדע? – אמר לו: "קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וגו' " (שם שם ט). – אמר לפניו: ריבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? – אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות. כל זמן שקוראין בהן, מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן, ומוחל אני על כל עונותיהם

במסכת מגילה בדף ט"ו ע"א: מובא שלאחר שנגזרה הגזירה על היהודים על ידי אחשוורוש והמן, הלך המן ומצא את מרדכי יושב עם תלמידיו ומלמדם הלכות קמיצה. ומדוע הלכות אלו? – מסביר רש"י: דורש בעניינו של יום, וששה עשר בניסן היה, הוא יום תנופת העומר. שאל המן: מה למדתם? ענו לו: בזמן שבית המקדש קיים, מי שמנדב מנחה מביא מלוא קומץ סולת ומתכפר. אמר המן: בא מלוא קומץ קמח שלכם, ודחה עשרת אלפי ככר כסף שהבטחתי לאחשוורוש עבור הגזירה.

זכות לימוד התורה וביותר לימוד תינוקות של בית רבן שהם טהורים הצליחה לבטל את תכניתו של המן. בזכות לימוד מצוות העומר שנקראת "ראשית", מבין המן העמלקי שזכות זו דחתה את עשרת אלפים ככר כסף שהביאו לגזירה, שנגזרה על ידי "ראשית גוים עמלק".

מצוות העומר נקראת ראשית: (ויקרא כ"ג, י') "ראשית קצירכם", והיא עומדת מול עמלק שנקרא גם הוא ראשית (במדבר כ"ד, כ'): "ראשית גוים עמלק".

זאת ועוד, בברכת יצחק ליעקב נאמר: "הקול קול יעקב והידים ידי עשו" (בראשית כ"ז, כ"ב), בשעה שנשמע קול התורה של יעקב בבתי המדרש, אין הידים ידי עשיו שולטות.

כאשר ראה המן שקולו של יעקב נשמע בבית המדרש, וגם בשעה שהם עומדים לפני הריגה הם מתמסרים ללימוד התורה, הוא הבין שסגולתה של התורה הכריעה את גזירתו.

לעילוי נשמת מו"ר הרב יוסף בן סעיד עמר זצוק"ל 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.