אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת פקודי

"עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו” פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשת פקודי אנו קוראים על השלמת מלאכת המשכן והקמתו שנעשתה ע"י משה רבינו ובמדרש שמות רבא נ"א א' מובא על הפסוק במשלי כ"ח: "איש אמונות רב ברכות" זה משה רבינו שהביא הקב"ה ברכות על ידו משה רבינו הוא הנאמן של הקב"ה שכתוב "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא".

"איש אמונות", זה משה שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו: אין ממנין שררה על הצבור בממון פחות משנים, והרי אתה מוצא שהיה משה גזבר לעצמו, וכאן אתה אומר אין ממנין פחות משנים? אלא, אע"פ שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר: "אלה פקודי המשכן אשר פקד משה" אין כתוב כאן, אלא: "אשר פֻּקַּד עַל פִּי מֹשֶׁה" ע"י משה ביד איתמר. וכל זה לקיים מה שכתוב "והייתם נקיים מה' ומישראל" שצריך אדם להיזהר שלא יהא חשוד בעיני הבריות, כשם שהוא צריך להיזהר במעשיו כלפי שמים. על אדם להיזהר שלא להכניס את עצמו בחשד הבריות אף במה שיודע שהוא נקי בו.

התורה מדגישה בפרשתינו "ככל אשר ציווה ה’ את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אתה כאשר ציווה ה’ כן עשו, ויברך אותם משה"

שלוש פעמים שבה ומדגישה התורה את זה שבני ישראל לא שינו שום פרט מן ההוראות המפורטות שציווה אותם משה מפי הבורא. משה, שכל כך התפעל מעובדה זו, בירך אותם ברכה כמו שכתוב: "וירא משה את המלאכה והנה עשו אותה ויברך אותם משה" – מה היה ברכה שברכן? אומר להם: תשרה שכינה על מעשה ידיכם. ר' מאיר אומר: כך ברכן: "ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים "דברים א יא אמר להם: כשם שנתעסקתם במלאכת משכן ושרת שכינה על מעשה ידיכם, כך תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה ותשרה שכינה על מעשה ידיכם. והן אומרים: "ויהי נעם י"י א-להינו עלינו"

וגם אצל אהרון מצאנו את אותו העניין בהדלקת הנרות "ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה ה’ את משה" - להגיד שבחו של אהרון, שלא שינה.

למה כל כך חשוב להדגיש זאת? האמת שבטבעו של האדם הוא רוצה להרגיש את אישיותו ולא לבטל אותה כלפי אחרים ורצונותיהם. שאם האדם מתבטל כלפי אחרים הוא לא נחשב חלק מהעניין. ולכן כאן הדגישה התורה הדגשה חוזרת ונשנית על כך שביצעו בדיוק לפי הציווי והתבטלו לרצונו של הבורא ועל זה אמרו רבותינו: “עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו” אבות ב, ד. 

התורה מלמדת אותנו שבזמנים בהם יש לאדם התחבטויות האם להכניס את הרצון שלו לתמונה, או להתבטל אל רצונו של א-לוקים הברכה הגדולה היא לבטל את רצוננו מפני רצון הבורא או אז נזכה שתשרה השכינה אתנו ונצליח בכל מעשה ידינו. 

לעילוי נשמת דבורה קליין בת פלורה

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.