אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת לך לך

"אם ישכיל האדם לקרוא לכל קושי הניצב בדרכו בשם ניסיון, אין ספק שייקל עליו להתמודד, לבחור בחירה נכונה ולצאת מנצח מן המערכה" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשתינו אנחנו קוראים על אברהם אבינו ע"ה שגדל בבית שבו היו עובדים עבודה זרה ומעצמו הכיר את הבורא, ונלחם מלחמת ה' מול כולם ולכך נקרא "אברהם העברי" לא רק שבא מעבר הנהר אלא היה מעבר אחד וכולם בעבר השני בדעותיו ובאמונתו. אברהם מסר עצמו למיתה בכבשן האש, והגדיל לעשות נפשות בחרן, עבד את הבורא באהבה עד שהכתוב מעיד עליו "אברהם אוהבי". הקב"ה מנסה אותו בעשרה ניסיונות קשים, והוא נשאר באמונתו שלם ותם ומקבל את הברכה.

בתחילת הספר מסילת ישרים, כשהוא עונה על השאלה "מה חובתו בעולמו" הוא כותב: "נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון". הניסיון הוא עיקר התפקיד של האדם העולם הזה. האדם נברא בצלם אלוקים, והוא היצור היחיד שיש לו בחירה חופשית. בחירה זו ניתנה לאדם, כדי שיגיע אל האמת, רק לאחר מאבק פנימי נגד מכשולים ופיתויי העולם הזה אדם מגיע אל השלמות ואל הברכה הגדולה. האתגרים הם לא קלים, התמודדות הזו היא קשה והמאמצים להגיע להכרת האמת ולעמידה בניסיון - הם תכלית בריאתו של האדם.

לכל אחד בחיים יש קשיים, הקשיים הם חלק מהחיים, הם הניסיונות שלנו. כאשר אנחנו מתגברים על הניסיונות, אז אנחנו בעצם ממלאים את השליחות שלמענה באנו לעולם. עולם החסר אתגרים, הוא גם עולם חסר הישגים רוחניים וגשמיים.

הקב"ה לא רוצה להכשיל את בני האדם, אלא לחשל. הניסיון מראה את הכוח והעוצמה של האדם העומד בו: "אמר רבי יונתן: היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מקיש עליהם אחת עד שהיא פוקעת, ומה הוא בודק? קנקנים יפים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים - אינו נשבר. כך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים" (בראשית רבה ל"ד).

התורה מסכמת זאת בפסוק (דברים י"ג, ד'): "כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה'". אם ישכיל האדם לקרוא לכל קושי הניצב בדרכו בשם ניסיון, ויבין את מטרותיו, אין ספק שייקל עליו להתמודד, לבחור בחירה נכונה ולצאת מנצח מן המערכה. אנחנו בניו ובנותיו של אברהם אבינו ואנו הולכים בעקבותיו שעל אף שהיה בודד לא היה מי שיבין לליבו, ידע והאמין שיש מי שיודע את ייסוריו, מאזין לתפילותיו, ויושיע אותו, אבינו אב הרחמן הקב"ה. כל אדם בודד בניסיונותיו ובמאבקיו בחיי היומיום אבל עם זאת ביכולתו לעמוד בהם באמונה ובגבורה כאבינו אברהם 

פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר לעילוי נשמת דבורה קליין ז"ל

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.