אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת נח

על האנושות כולה לעשות רצון ה' לתקן עולם במלכות שד"י - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר לעילוי נשמת דבורה קליין ז"ל


לאחר החטאים הגדולים של בני דורו של נח הקב"ה פונה לנח, משתף אותו ומספר לו: "קֵץ כל בשׂר בא לפָני כי מלְּאה הארץ חמָס מפניהם והִנני משחיתָם את האָרץ". ומצווה אותו לבנות תיבה במשך
מאה-ועשרים שנה הוא בונה את התיבה כדי שיתמלאו סקרנות וישאלו אותו למעשיו, ואז יוכל להשיב להם: עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, שובו בתשובה. והם – יהיה להם פתח לשוב בתשובה. 

הקב"ה משתף את נוח כי הוא רוצה שיעשה משהו עם הידיעה הזאת. כשאלוקים מצווה אותו לבנות תיבה, הוא לא עושה כן כדי להציל אותו מהמבול, שהרי יש לקב"ה דרכים רבות להצילו, לשם כך לא צריך להטריח את נח לעשות תיבה. אלא הקב"ה גם נותן לו כלי שאתו יוכל להציל את בני דורו.

ידועים דברי האר"י ז"ל, על נח שלא התפלל על בני דורו שירחם עליהם הקב"ה ולא יביא חורבן לעולם ואילו אברהם אבינו ומשה רבינו לא נותנים שתבוא גזירה חלילה על עם ישראל מתפללים בוכים וצועקים עד שמבטלים את הגזירה. 

משה אומר לקב"ה: "ועתה אם תִשָא חטאתָם ואם אַיִן – מחֵני נא מִספרךָ אשר כתבתָ". יש רמז במילה "מחֵני", שיש בהן אותיות של "מי נח". משה רבינו השתמש במילה זו דוקא ללמדנו שבתפילתו – נתקן החיסרון של נח שלא התפלל על בני דורו. 

ועל אברהם אבינו נאמר כבר: "כי נביא הוא וְּיתפלל בַעדךָ וֶחיֵה" וכן התווכחותו של אברהם למען אנשי סדום וכו'.

למרות שנח מוכיח את בני דורו, יש עליו ביקורת "איש צדיק תמים היה בדורותיו" אבל אם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לצדיק. וגם בדברי ישעיהו הנביא מובאת ביקורת זו. לא מספיק לעשות תיבה, לא מספיק להוכיח את הדור, צריך גם להתפלל על אנשי הדור. מכיוון שנח לא עושה זאת, נקרא המבול על שמו: "כי מֵי-נֹחַ זאת לי אשר נשבעתי מֵעֲבֹר מֵי-נֹחַ עוד על הארץ כן נשבעתי מִקְּצֹף עליךְ וּמִגְּעָר בָךְ"

אנו בניו של אברהם אבינו ותלמידיו של משה רבנו, עם ישראל נקרא בשם זה על שם היותו עם של "ישרים" למרות שחוטאים עדיין בנים הם של הקב"ה "בנים אתם לה' א-לוהיכם" הקב"ה מגלה לנו את מעשיו בתורה ומזה נלמד אנו שעלינו לעשות הכל כדי להציל את עמנו ואת העולם כולו עם דברי מוסר ותוכחות בדרך ראויה ועם תפילות על האנושות כולה לעשות רצון ה' לתקן עולם במלכות שד"י.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.