אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת בראשית

הכרת הטוב - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר. שבת שלום


התורה מסתיימת במילה  "ישראל" ומתחילה עם המילה "בראשית". אם נתבונן נראה שהאות האחרונה בה מסיימת התורה היא האות "ל" והאות הראשונה בה פותחת התורה היא האות "ב". צירוף האותיות יוצר לנו את המילה "לב" הסוף וההתחלה אחוזים זה בזה ואינם נפרדים סופו נעוץ בתחילתו ותחילתו נעוץ.

עומק נוסף מונח כאן מפני שלא רק האותיות מרמזות אלא עוד יותר המילים בעצמם "ישראל" ו "בראשית" אחוזים זה בזה מפני ש"סוף מעשה במחשבה תחילה". התורה מגלה לנו שבריאת העולם מבראשית שהיא ה"מחשבה תחילה" הייתה בעבור ישראל שהם התכלית הסופית ומטרת הבריאה או במילים אחרות עם ישראל הם "סוף מעשה". 

ועכשיו קל יותר להבין מדוע האדם הראשון נברא אחרון במעשה בראשית, לאחר כל בעלי החיים והצמחים והמאורות וכו' אלא מפני שהוא תכלית ומטרת הבריאה, ברא אותו בסוף וכל הבריאה כשולחן ערוך לפניו. חז"ל במסכת יבמות ס"א ע"א: אמרו "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם" אך אין כוונתם שאומות העולם לא היו כלולים באדם הראשון אלא שאומות העולם מהווים את חיצוניותו של האדם הראשון ואילו עם ישראל מהווים את נשמתו של האדם הראשון ונשמתו של האדם הראשון ובכלל של כל אדם היא העיקר שבו המהווה את זהותו הפנימית האמתית והעמוקה.

רבי עקיבא אמר "חביב אדם שנברא בצלם" במדרש שמואל על מסכת אבות הסביר כי הצלם האמור כאן הוא צלם של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם. ואין הכוונה לצלם שהוא תמונת תואר האדם השונה מבעל חי שבזה כל המין האנושי שווים. דבר נוסף בביאור הגמרא הנ"ל: שעם ישראל נקראים "אדם" כגוף אחד ערבים זה לזה עם ישראל נחשב כגוף אחד וכל יהודי הוא איבר בגוף הזה. ואילו אומות העולם הם "אנשים" אוסף של פרטים שונים ללא קשר מהותי בין  אחד למשנהו.

ועובדה היא ברורה לכל כשרואים איזה אסון חלילה על מי מישראל לכולם זה כואב או כשיש איזו צרה כולם באים לעזור. זהו הקשר הנשמתי המאחד את כל הפרטים ל"אדם". לעם ישראל יש גורל אחד אך גם יש להם תכלית אחת שכולם חייבים להבין אותה. כל תכליתה של נשמת כנסת ישראל היא לייחד את שמו של הקב"ה בעולמות כולם ולגלות את ייחודו ולהמליכו על הכול וכל זה ע"י קבלת התורה וקיומה בכל פרטיה ודקדוקיה.

עד ש "ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה" ועד שיתקיים "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.