אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לשבת חול המועד סוכות

"מים הם מקור החיים של האדם, וללא מים האדם לא יכול לחיות. וכן ללא התורה, אין משמעות לחיים שלנו" דבר תורה מאת הרב אביאל עמרבחג הסוכות ישנו דגש רב על עניין ה"מים". המשנה כותבת "ובחג נידונין על המים" והכוונה לחג הסוכות. ובבית המקדש במשך כל שבעת ימי חג הסוכות היה ניסוך מים על המזבח. "סוכה וניסוך המים שבעה" ועוד בחג הסוכות מתחילים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם כפי שכתוב במשנה : "מאימתי מזכירין גבורות גשמים (משיב הרוח ומוריד הגשם)? רבי אליעזר אומר: מיום טוב הראשון של חג (סוכות). רבי יהושע אומר: מיום טוב האחרון של חג..."

ואנו מוצאים שכל עניינם של 4 המינים הם לרצות ולבקש על המים כדברי הגמרא תענית ב' ע"ב: אמר רבי אליעזר: הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים. וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים - כך אי אפשר לעולם בלא מים."
חג הסוכות קשור בקשר ישיר למים.

ובעמקם של דברים התורה נמשלה למים, ובגמרא אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים... לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי אושעיא: למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו: במים, וביין, ובחלב... לומר לך: מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה."

מים הם מקור החיים של האדם, וללא מים האדם לא יכול לחיות. וכן ללא התורה, שמראה לנו את דרך החיים, אין משמעות לחיים שלנו. יוצאים מהבית ונכנסים לסוכה, וכפי שהיא מכונה בזוהר הקדוש: "צלא דמהימנותא", צל האמונה. אמונה ש-ה' הוא המשפיע שלנו, ואין לאדם לחשוב על כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה בשום דבר שבעולם לא על ברכה גשמית ולא על דבר רוחני הכל ממנו ומאיתו יתברך שמו. ולא לחינם דווקא בחג האסיף בזמן שיש לאדם את כל השפע של כל השנה, האדם מצווה לצאת מבית הפאר, ולגור במשך שבוע בדירת עראי. לראות את הסכך של הסוכה, הפשוט והטבעי, שגידולו מן הארץ כדברי במשנה: "כל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו" אנו נזכרים בבורא את העולם שנתן לו את כל השפע הזה.

האדם נזכר בעראיות שלו עצמו בעולם הזה ומתוך כך מכוון את כל השמחה שלו אל הנצח, אל הקב"ה, שהעניק לו את כל השפע הזה, ומתוך כך השמחה הופכת להיות שמחה גדולה ושלמה.

הגשם הוא השפע האלוקי הגשמי שיורד אלינו, וכאשר אנו מכירים בכך שכל השפע שקבלנו זה מאיתו יתברך וכל הטובה שעוד תבוא אלינו הכל ממנו ולא עוד אלא שהכל  הוא מתנת חינם. וברגע שאנו מכירים בזה וחיים את זה אזי ה' מתרצה וממשיך להשפיע לנו מטובו הגדול.
 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.