אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת האזינו

"הקשר בין ישראל לקב"ה הוא אהבה שאינה תלויה בדבר" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת האזינו היא פרשה מאד קצרה 52 פסוקים בלבד אך עם תוכן עצום מאד המתאר את הקשר של עם ישראל עם הקב"ה ואת האפשרות לשוב אליו חזרה."הקשר" בין ישראל לקב"ה הוא אהבה שאינה תלויה בדבר! למרות כל הכעס הגדול והעונשים הכבדים – הוא לא דוחה את ישראל או מחליף אותם בשום אומה אחרת.

בכל המצבים, בהם יהיו עליות ומורדות, קשיים ונפילות, ה' איתנו ומצפה שנשוב אליו. אם נעזוב את דרך ה', יהיו עונשים חמורים, אך המטרה היא שנחזור אל ה' ובשום שלב לא יעזנו ולא יטשנו. הידיעה הזאת היא יסודית מאד שכל אחד מישראל צריך לשים על ליבו שה' הוא המנהיג את העולם, וכל המקרים הקורים לנו הם תוצאה של הקשר שלנו עם הקב"ה, ובעיקר חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, ולמרות החטאים והעונשים הבאים בעקבותיהם ה' איתנו.

שירה שהקב"ה מבקש שהיא תילמד ותהיה שגורה על לשוננו: "וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם לְמַעַן תִּהְיֶה לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת לְעֵד בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל". שירת האזינו היא צוואה של משה רבינו לעם ישראל לפני מותו בה הוא מקהיל את כולם מעיד בהם את השמים ואת הארץ ואומר את דברי התורה הזאת עד תומם.

הסיפרי בפרשתינו מ"ג כותב: "גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא". וכן הרמב"ן בפרק ל"ב פסוק מ' כתב: "וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבנין בית שני לא הרנינו גוים עמו, רק לעגו עליהם (נחמיה ג, לד) מה היהודים האומללים עושים, והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כפר אדמתו עמו".

והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין. 

השירה מסתיימת בהבטחה שעתיד הקב"ה לגאול אותנו "כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם" היינו כשיגיע הזמן של הגאולה. ומדייק מכאן הרמב"ן, שהגאולה בוא תבוא בהגיע זמנה אף אם לא יחזרו בתשובה, שכן התשובה אינה מוזכרת בפרשה, משמע שהגאולה אינה מותנת בה. ונראה שכך הכריע הרמב"ן במחלוקת התנאים והאמוראים המוזכרת בגמרא במסכת סנהדרין צ"ז, עמוד ב': אמר רב: כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים.

ושמואל אמר: דיו לאבל שיעמוד באבלו. כתנאי. רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, ואם לאו - אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה - אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב". והרמב"ן כנראה פסק כרבי יהושע שבהגיע הקץ בין כך ובין כך נגאלים.  

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.