אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לראש השנה

"בטוחים אנו בחסדיו של הקב"ה יכתוב אותנו בספרי החיים, לשנה טובה ומבורכת". דבר תורה לראש השנה מאת הרב אביאל עמר. כולל דף הנחיות והנהגות חג ראש השנה


מבאר

יום ראש השנה הוא היום בו נקבע גורלנו לשנה הקרובה שתבוא עלינו לטובה שנת תש"פ. ראש השנה הוא מצד אחד יום הדין בו יושב הקב"ה ודן כל נשמה ונשמה מי יחיה ואיך יראו חייו ומי ימות ומתי ואיך ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. מי יהיה עשיר ומי יהיה עני למי יהיו יסורין וכמה ומתי יתחילו ומתי יסתיימו, ומי יהיה שלו ורגוע. כל זה נכתב ביום ראש השנה. ומצד שני אנו רואים שהוא יום טוב אוכלים ושותים מתלבשים לבושי חג וכו' וכמו שכתוב בספר נחמיה "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים...כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' מעזכם" וכבר אמרו רבותינו שבטוחים אנו בחסדיו של הקב"ה יכתוב אותנו בספרי החיים, לשנה טובה ומבורכת.

יום ראש השנה מוסתר בתורה ולא כתוב שהוא יום הדין אלא חז"ל כתבו לנו שהוא יום הדין ויש אף פסוק בספר תהילים פ"א ד': "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו" ועל פי דברי הגמרא ר"ה ח' ע"א: איזהו חג שהחודש מתכסה בו-הוי אומר זה ראש השנה. כל שאר החגים מובא בתורה הסיבה לקביעתם, פסח-מועד יציאתנו ממצרים. סוכות- הקב"ה הושיבנו בסוכות, שבועות נתינת התורה, כיפור יום מחילת העוונות. בראש שהשנה יש הסתרה. כסה – יום שהלבנה מתכסת בו בראש חודש היא לא נראית. המשך הפסוק "כי חק לישראל הוא משפט לא-לוהי יעקב" יש חוק ויש משפט. חוק- זו הפרנסה כמו שאמר דוד המלך ע"ה "הטריפני לחם חוקי". ומשפט הוא הדין כמו שהוזכר. מדוע יש הסתרה כנראה שהיא מהותית מאד ביום זה.

מובא בספרים שיומו של השטן הוא ראש השנה שבו הוא רוצה לקטרג על עם ישראל, לכן כיסוי הלבנה בא להטעות אותו כדי שלא ידע מתי הוא יום הדין ולכן גם לא מכריזים על חודש תשרי מסיבה זו. כשהשטן מנסה לקטרג על עם ישראל אומר לו הקב"ה תביא לי עדים ואז הוא מוצא רק את השמש בלי הירח שהתכסתה, והרי כתוב "על פי שני עדים יקום דבר" וכך טענותיו אינן מתקבלות.

ידוע שביום זה הקב"ה דן את ישראל ע"פ הזכויות והעבירות שלנו. ואפילו העבירות מכוסות ואינן ברורות שהרי לפי מה שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה "ואין שוקלין דבר זה אלא בדעתו של א-ל דעות והוא היודע איך עורכין הזכויות כנגד העוונות. לא לפי כמות העבירות אלא לפי משקלם, וכן במצוות.

הלבנה מתכסת ומסמלת את עם ישראל, עם ישראל עדיין מכוסים ועלומים יחד עם זאת אנו זוכרים שאנו בהתחדשות מתמדת ראש השנה מסמל עבורנו התחדשות "תקעו בחודש שופר" קול השופר מסמל לנו שיפור, והתחדשות התחלה חדשה שתביא ברכה גדולה לנו ולכל ישראל. "כירח יכון עולם" כשם שהירח יכון לעולם וגם בעת שמאפיל אורו בסוף החודש, תכף יחודש אורו. כך הבטיח הקב"ה לדוד המלך על שמירת הברית ביניהם, גם כשתאפיל מלכות דוד, היא עוד תשוב ותזרח בחידושה כבתחילה.

הכנות והנהגות ר'ה תשפ'ב.pdf

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.