אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת כי תצא

"בחודש אלול עבודת ה' להרבות במצוות על מנת שיגברו זכויותנו על חובותינו" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


נאמר בפרשה כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ: רבינו הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש מסביר זאת בהלכה ד': אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שייכשל בו אדם וימות כגון שהייתה לו באר או בור בחצירו בין שיש בהן מים בין שאין בהן מים, חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי כדי שלא ייפול בה אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר: "השמר לך ושמור נפשך "על האדם מוטלת החובה להישמר מכל דבר רע או דברים שיכולים לגרום לאסונות.

למרות שידוע שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה ע"י חייב על האדם להיזהר שלא יקרה זה אצלו ובביתו וזאת למרות שעל הנופל כבר נגזר שיפול.
רבינו האר"י הקדוש הביא סימן לחודש אלול "והא-לוהים אנה לידו ושמתי לך מקום" לרמז כי חודש הזה נתנו ה' יתברך לכפרה, לכל מי ששגג וחטא, ועשה שום עון בכל השנה, והוא קרוב לקוראיו בחדש הזה. שהרי הפרשה עוסקת בהורג בשגגה, עליו נאמר שהוא צריך לברוח לעיר מקלט מה פירוש "אנה"? מסביר רש"י והא-לוהים זימן לידו. 

בדברי מדרשי חז"ל מצאנו על הפסוק הזה שמראה את הטוב שהקב"ה נותן לאדם ומרבה לו מצוות כדי לזכות אותו בשכר טוב לעתיד לבוא ועוד לפני שציווה הקב"ה לאדם לעשות מצווה או להמנע מעבירה כבר הקדים לכך הקב"ה ברכה ומתנה לאדם. 

במדרש ויקרא רבה פרשה כז סימן ב': ר' תנחומא פתח: "מִי הִקְדִּימַנִי וַאֲשַׁלֵּם תַּחַת כָּל הַשָּׁמַיִם לִי הוּא" אמר רבי ירמיה ב"ר אלעזר: עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומרת: כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. זהו שכתוב: "כָּעֵת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה פָּעַל אֵל" – כל מי שפעל עם אל עכשיו יבוא ויטול שכרו.  

ורוח הקודש אומרת: מי הקדימני ואשלם – מי קִלֵס לפני עד שלא נתתי לו נשמה? מי מָל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום? מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים? מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית? מי הפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן? מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי לו עיסה? מי הפריש לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה? "...

ובמדרש דברים רבה פרשה ו סימן ג': זהו שאמר הכתוב: "כי לוית חן הם לראשך" – רבותינו אומרים: נעשים דברי תורה חן לרַשְׁיוּתְךָ … (לעת זקנתך, כשהאדם נעשה רש וחלש) אמר רבי פנחס בר חמא: לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך: "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך". אם עשית לך דלת, המצות מלוות אותך, שנאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך" אם לבשת כלים חדשים המצות מלוות אותך, שנאמר: "לא תלבש שעטנז "אם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה המצות מלוות אותך, שנאמר: "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו" ואם זרעת אותה המצות מלוות אותך שנאמר: "לא תזרע כרמך כלאים" ואם קצרת אותה המצות מלוות אותך, שנאמר: "כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה". אמר הקב"ה: אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, המצות מלוות אותך מנין? שנאמר: "כי יקרא קן צפור לפניך"

בחודש אלול עבודת ה' להרבות במצוות על מנת שיגברו זכויותנו על חובותינו ובעזרת ה' נצא זכאים בדין ונתכתב ונחתם לשנה טובה ומבורכת לנו ולכל ישראל.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.