אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לשביעי של פסח

"וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם" דבר תורה לשביעי של פסח מאת הרב אביאל עמר


שביעי של פסח הוא "מקרא קודש" ואסור לעשות בו מלאכה כמו שכתוב בשמות יב' ט"ז: "וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם" אך הוא אינו רגל בפני עצמו כמו שמחת תורה ולכן אין מברכים עליו "שהחיינו". מכל מקום חז"ל הסבירו שביום זה קרה הנס הגדול ביותר בהיסטוריה, נס קריעת ים סוף. לאחר שיצאו עם ישראל ממצרים עברו שלושה ימים ואז הבין פרעה שעם ישראל לא מתכוונים לחזור ורתם את מרכבותיו ולקח עמו 600 רכב בחור ושלישים על כולו אנשים מובחרים ויצא לרדוף אחרי בני ישראל. רש"י בפרשת בשלח על הפסוק: "ויגד למלך מצרים" - איקטורין (מתחזים) שלח עמהם, וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי. בחמישי ובששי רדפו אחריהם, וליל שביעי ירדו לים, בשחרית אמרו שירה, והוא יום שביעי של פסח, לכן אנו קורין השירה ביום השביעי.

תהליך היציאה של בני ישראל התחיל בט"ו בניסן אך הסתיים שבעה ימים לאחר מכן בקריעת ים סוף בו טבעו המצרים ובני ישראל עברו ביבשה בתוך הים. עד לפני כן לא היתה החרות גמורה. לאחר קריעת הים נאמר "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה ובמשה עבדו"

אם כן, בני ישראל הגיעו לאמונה הגדולה בעקבות קריעת ים סוף - אמונה שבעקבותיה באה שירת הים על יציאתם מעבדות ומשעבוד לחירות. כלומר, תכלית יציאת מצרים "האמונה בה'" לא מגיעה לסופה עד היום השביעי של פסח, בו ישראל אומרים שירה לקב"ה. רק לאחר קריעת הים עומדים בני ישראל כבני חורין, מאמינים בה ויכולים להתקדם לעבר מתן תורה שהוא שלב של מאמץ גדול עד ה"גאולה רוחנית". ולזה רומזות ארבעת הכוסות בליל הסדר כנגד לשונות הגאולה "והוצאתי והצלתי וגאלתי... המרמזות על היציאה הפיזית ממצריים אבל "ולקחתי אתכם לי לעם" זה התקיים רק במעמד הר סיני שבא אחרי 50 ימים מצאת ישראל ממצרים בימים אלו התעלו והתקדשו ומתוך אחדות אמיתית של "ויחן שם ישראל נגד ההר" כאיש אחד בלב אחד, זכו לקבל את התורה.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.