אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תצוה

"בהדלקת הנרות רמוזים עניינים גדולים". דבר תורה מאת הרב אביאל עמר על המטרה בציווי הדלקת נרות


פרשת תצוה ממשיכה את הציווים למשה על בניית המשכן ומתחילה פרשתנו "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד".

התורה מצווה לקחת שמן זית זך – את הטיפה הראשונה הזכה והצלולה, טיפה אחת מכל זית נקיה וטהורה להעלות נר תמיד בכדי שנרות המערכה יאירו באור  זך וצלול. 

מה המטרה בציווי על הדלקת נרות? ועוד "ואתה תצווה" שזה לשון זירוז, וכי הקב"ה צריך את האור הזה? הגמרא במסכת שבת כ"ב ע"ב: וכי לאורה הוא צריך? והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר הלכו אלא לאורו, אלא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות? אמר רב: זו נר מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים". נר המערבי היה דולק באורח נס תמיד. הקב"ה עשה זאת כדי שכולם יראו כי ה' שוכן בישראל. 

בהדלקת המנורה נאמר "...יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר..." אהרון ובניו מצווים לשים את השמן הזך והטהור במנורה בכמות שתספיק עד הבוקר ובאורח נס, נר אחד לא יכבה. 

בהדלקת הנרות רמוזים עניינים גדולים, עניין אחד בפשט הדברים הנראה לעין כל, הוא ההשתדלות של הכהן לעשות את רצון ה' ומצד שני הסיוע של הקב"ה מלמעלה. כאשר הכהן ממלא את היעוד שלו בהשתדלותו הקב"ה מראה לו גילוי ניסי באופן מוחשי שהשמן ממשיך לדלוק גם כנגד חוקי הטבע. הגילוי הניסי הזה מלמד את כל בני האדם מהו הכח הטמון בהקשבה שלנו לרצון הבורא, ומכח ההשתדלות של עם ישראל לעשות את רצון ה' מופיעה השכינה בתוכם ומגלה את חיבתם אצל הקב"ה. על האדם רק להדליק, להתחיל בלב מאמין ובוטח ואז הקב"ה עוזרו עד שהשלהבת עולה מאליה.

עם ישראל נמשל לזית. "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך" כך נאמר בירמיה יא' ט"ז. עם ישראל נמשל להרבה אילנות טובים ומשובחים: לגפן, לרימון, לתמר, וכו' אבל מה מיוחד כל כך בזית שראה ירמיהו להמשיל את ישראל אליו? המדרש מביא את התהליך להפקת השמן מהזית: הזית באילן מגרגרין אותו ואחר כך חובטין בו ומביאים אותו לגת נותנים עליו אבנים כבדות וחבלים ואחר כך נותן שמנו. כך ישראל באים הגויים חובטים בהם ומגלים אותם וחובשים אותם וכופתים אותם בקולר וכו' ואחר כך עושים תשובה ונגאלים.                                                                                                                  כשעם ישראל שוכח את תפקידו ואת הכח העצום הטמון בו ולא עושים את רצון הבורא, אז באים ח"ו קשיים ויסורים. "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים" הכתישה הזאת מזכירה לנו מי אנחנו וגורמת לנו לחזור למוטב. "ושבת עד ה' א-לוהיך ושמעת בקולו כי א-ל רחום ה' א-לוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם"  ואז עם ישראל נותן את תעצומותיו   במלוא הדרם "ויהי כזית הודו", וזוהי "עדות" לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל שהם מאירים לעולם "נר תמיד" נצחי וקיים שלא יכבה לעולם ועד. 

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.