אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תרומה

"הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בתלמוד הבבלי במסכת ביצה, טו ע"ב נאמר: ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר "אדיר במרום ה'" 
 מהמפרשים יוצא שאדר הוא עץ וכמו שרש"י כתב: אילן חשוב הוא יש לו שם למרחוק, ואומרים: פלוני יש לו אדר בשדהו, ומתוך כך היא נקראת על שמו, ואם הולך למדינת הים ובא אחר והחזיק בה יש לו עדים הרבה שהיתה שלו.

ואילו מכרה היה הקול יוצא להיות נקראת על שמו של שני. שנאמר אדיר במרום - כלומר שאדר לשון קיום וחוזק ולכך נקרא אדר.
 בספר בני יששכר במאמר לחודש אדר כתב משמעות אחרת לדברי הגמרא שהבאנו:  שבחודש אדר שנעשה נס לישראל והתברר לכולם שהקב"ה עושה ניסים בצורה טבעית וכל הנהגת הטבע היא בהשגחה נפלאה של הבורא שכל מי שקורא את המגילה רואה נס טבעי ולא נס החורג מגדר הטבע אלא כל השתלשלות הדברים שגרמה להצלת היהודים ולמפלת המן והאויבים קרה בחיבור פרט לפרט בצורה טבעית. ומזה גם מבינים שכל עסקי העולם וכל עניניו שקונה האדם עושר ונכסים הכל היא בהשגחת המשגיח, ולא יוסיף ולא יגרע האדם ברוב השתדלות וחריצות. ולא יאמר האדם "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"

רק ידע עם לבבו כי השם יתברך המשגיח וכל יכול הוא הנותן לו כח לעשות חיל. הגם שמשתדל האדם בטבע במסחר ובמשא ומתן, הקב"ה משגיח עליו בהשגחה פרטית ונותן לו את הכח להשיג את העושר והממון.

כמו שראינו בנס של חודש אדר שהיה בטבע, עם כל זה הכירו וידעו כל באי עולם שהוא בהשגחה נפלאה. ובאם יאמר האדם "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", הנה לא יתקיימו נכסיו.

 וזהו שרמזו חז"ל "הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר", האדם צריך לסגל לעצמו את המסר שעולה מהנס שהתרחש בחודש אדר שהיה נס מופלג בטבע, הנס הנסתר שהיה בפורים, גילה לכל העולם שה' פועל בצורה נסתרת בתוך העולם הטבעי. 

וכן כאשר אדם נותן תרומה לכל מטרה נעלה ידע שהכל מאתו יתברך ולאדם אין שום דבר השייך לו ומה שנותן האדם בתרומתו זהו את הרצון את נדבת הלב בלבד. הקב"ה נתן לכל אחד מתנה הוא ברא את האדם עם כשרונות רבים וצריך אדם לנצלם בחיים ובעיקר לעבודת ה', ומה שנדרש מהאדם להרים מעצמו תרומה את הרצון ללכת בכיוון הנכון ולעשות את רצון הבורא.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.