אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת משפטים

"על האדם לבחון כל חייו, את השקר מול האמת את הטוב מול הרע, בין מצוות לבין חטאים" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


על הר סיני ירד, ודבר עם משה רבנו. בהר סיני קבלנו תורת אמת הכוללת את כל תחומי החיים ומורכבת מהרבה אידיאלים שונים ומדריכה אותנו בכל רגע בחיים התורה הגדולה הזאת מתפרטת לפרטים הכי קטנים ומדריכה אותנו בחיים. 

ישנו פסוק בפרשתנו המובא בפרק כ"ג פס' ז': "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע"

ובויקרא י"ט י"א: "וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתו ובדברי הנביא ירמיהו נאמר בגנות השקר ט' ד':  "לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר שֶׁקֶר הַעֲוֵה נִלְאוּ " ודוד המלך בתהילים ק"א ז' אמר: "דֹּבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי".

הגמרא במסכת שבועות דך ל' ע"ב: "תנו רבנן: מנין לדיין שלא יעשה סנֵיגרוֹן לדבריו? תלמוד לומר: "מדבר שקר תרחק". יש שפרשו שאסור לדיין ללמד סנגוריא או זכות על דבריו דהיינו: אם דן דין ולבו נוקפו וחושש להודות בטעותו לא יחזיק דבריו להביא ראיות להעמיד שהוא בוש לחזור בו אלא יחזר לכל הצדדים, להוציא דין לאמיתו.

ויש שפירשו שאסור לדיין להיות מליץ לאחד מבעלי הדין ויש כאן חידוש, שהרי הדיין איננו אומר שקר, אלא שדבריו עלולים להשפיע על פסק הדין ולהטותו מדרך היושר, ואף זהו בכלל "מדבר שקר תרחק". ישנו איסור לומר שקר כשמדובר על נושאים ממוניים או משפטיים כאשר גורם לעוות את הדין או לעכבו. אך מה יהיה הדין בשקר סתם אשר לא קשור למשפט או לעניינים ממוניים?

בגמרא במסכת כתובות דף ט"ז  מסופר: תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה? 
בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא לפי יופייה וחשיבותה מקלסים אותה – רש"י
ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה.
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: הרי שהייתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה: 'מדבר שקר תרחק'  אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.
לכאורה אפשר להוכיח מפה שדבר שקר שהוא לא שייך לעניין ממוני אין בו איסור, אך ראינו עוד תירוצים שהסבירו את מחלוקתם של הלל ושמאי ותירצו שבעיני בעלה היא נאה וחסודה ולכן זה לא שקר ועוד שנאה וחסודה הולך לא רק על היופי החיצוני אלא על מידותיה ומעשיה של האשה. 

ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת לצים כת שקרנים כת חניפים כת מספרי לשון הרע כת לצים דכתיב בספר הושע ז', ה " משך ידו את לוצצים". כת שקרנים דכתיב בתהלים קא, ז' "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"

הקב"ה ברא את עולמו באמת והשקרנים אינם יכולים לחיות בעולמו של הקב"ה. ולא סתם בציווי על השקר אמרה התורה אזהרה "תרחק" כמו בכל דבר שיש בו סכנה אדם מתרחק כדי לא להיפגע, כך גם מהשקר להתרחק כדי לא להיפגע

הגמרא במסכת יבמות דף ס"ג ע"א מביאה סיפור: על רב שאשתו של רב הייתה מצערת אותו כשהיה מבקש שתכין לו עדשים הייתה מכינה לו קטניות וכן להיפך. הבן של רב היה כל פעם הופך את רצון אביו וכך הייתה האמא מכינה מה שרוצה באמת. כאשר גדל חייא הבן גילה לאבא שהוא היה הופך תמיד וכך היה האבא מקבל את מה שרוצה. רב ענה לבנו שאסור לו לעשות זאת משום "למדו לשונם שקר" כדי שלא יתרגל הבן לשקר בדיבורו.
השקר הוא כל דבר שאינו אמת ויש להתרגל לומר רק את האמת מבלי לשנות כי לשקר אין רגליים והוא יתגלה במוקדם או במאוחר ובנוסף האדם המשקר גורם רעה קודם לעצמו.

על האדם לבחון כל חייו, את השקר מול האמת את הטוב מול הרע בין מצוות לבין חטאים ולברר תמיד את האמת מהשקר וכך יזכה לברכתו של הבורא

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.