אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב י'ה לחג החנוכה

"עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל" דבר תורה מאת הרב אביאל עמר


שני עניינים יש בחג החנוכה ראשית הנצחון במלחמה על היוונים שכל רצונם היה בתחילה "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" לא הניחום לעסוק בתורה ובמצוות היוונים רצו לנתק אותנו מבורא עולם ואחת הגזירות "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל".

במסירות נפש יצאו להתקוממות גלויה ביוונים מתתיהו ובניו "מי לה' אלי" זעק מתתיהו. קומץ קטן של אנשים החל להסתופף סביבו וללא חת לחמו בגבורה מול אלפים רבים של יוונים ומתייוונים. עיקר כוונתם ביציאה למלחמה היתה להציל את כלל ישראל, שראו שהתורה והיהדות בסכנת קיום. ונעשה להם נס שלא כדרך הטבע שניצחו את היוונים במלחמה "מעטים מול רבים". באומץ ובגבורה ממש למרות שעל פניו זה היה נראה שהם מאבדים עצמם לדעת.

ועל הניצחון במלחמה ביום שנחו מאויביהם היה זה ביום כ"ה בכסלו ועל זה השם "חנו-כה" עשו חנוכה, חנוכת המזבח בקורבנות הודאה לה' יתברך שמו. ותקנו לנו חכמים בכל שנה  בימים אלו שתחילתם כ"ה בכסלו שמונה ימים של הלל והודאה ולומר בתפילת שמנה עשרה ובברכת המזון "על הניסים" 

עניין נוסף הוא לאחר שנצחו את היוונים, טיהרו את המקדש מטומאות היוונים והדליקו נרות לאחר שנעשה נס ומצאו פך אחד קטן של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול ואיתו הדליקו את המנורה והמשך הנס היה שהפך הקטן הספיק ל8 ימים ולא רק ליום אחד.

והשאלה שנשאלת היא מדוע על נס ההצלחה במלחמה לא תיקנו שום מצווה והסתפקו באמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון ביחוד שזה עיקר הנס בחנוכה - הנצחון במלחמה נגד אויבנו שרצו להשמידנו. ואלו על קיום מצווה שהדליקו נרות בבית המקדש שלא היה בו כלל הצלת ישראל עשו מצווה מיוחדת של הדלקת נרות? 

וגם ראינו בגמרא במסכת תענית דף כ"ה ע"א: במעשה דרבי חנינא בן דוסא שנעשה נס לבתו שדלק החומץ במקום שמן, לא תיקנו חכמים שום מצוה לזיכרון הנס, כי היה זה נס פרטי שלא היה בו שייכות וקשר להצלת כלל ישראל, ורק בנס כמו יציאת מצרים שיש בו הצלה לכלל ישראל עושים את חג הפסח, אז מדוע תקנו מצוות הדלקת נרות על נס שלא היה בו שום הצלה לכלל ישראל?   

אלא יש להבין את חשיבות הדלקת המנורה ומתוך כך נבין את הסיבה שתקנו בחנוכה הדלקת נרות לפרסם את הנס. על פי הגמרא במסכת שבת דף כ"ב ע"ב: על הפסוק "מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרן", וכי לאורה הוא צריך? וכי הקב"ה צריך את אורה של המנורה? והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל.

והמשיכו שם בגמרא "מאי עדות? אמר רב - זו נר מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים", והיינו שהיה נס מיוחד בנר המערבי שדלק בבית המקדש, שהיו נותנים בו רק חצי לוג שמן כמו בשאר הנרות, ואף על פי ששאר הנרות לא הספיקו לדלוק עשרים וארבע שעות, הנר המערבי דלק גם למחרת לאחר ששאר הנרות כבו כבר, זו היתה העדות שהשכינה שורה בישראל.

אם כן ברור כעת למה תקנו הדלקת נרות בחנוכה למרות שהנס העיקרי הוא הצלה מהיוונים שהרי זו ההוכחה כי הקב"ה שוכן בישראל ועושה להם ניסים ונפלאות וכל הניסים של המלחמה היא למטרה אחת כדי שיכלו היהודים לשמור על דתם ואמונתם ולחדש את עבודת המקדש.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.