אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תולדות

"להוציא את הטוב מן הרע, את האור מן החושך" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשתינו ישנו תיאור של המאבק בין שני אומות ולא רק מאבק של אחים בעודם ברחם אמם, "שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו", עשיו יוצא ראשון ויעקב אוחז בעקבו של עשיו. השניים גדלים ובהמשך רואים את תכונותם ומהותם עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים. שתי מהויות שונות בתכלית.

מגיע הזמן.י צחק מזדקן והוא רוצה לברך את בנו בכורו. שולח אותו לצוד ולהכין לו מטעמים ואחר כך יברך אותו. שומעת זאת רבקה ולא יכולה לתת לזה לקרות ולכן מצווה את יעקב ללבוש את בגדי עשיו ולהגיש לו מטעמים שהכינה כדי שיעקב יתברך.

למה צריך להיות כל העניין בצורה שכזאת? למה להתחפש ואיך יצחק בכלל רוצה לתת ברכות לעשיו שהוא הפך המהות הפנימית של יהודי?   

יצחק אבינו מכיר את עשיו ויודע את תכונותיו אך בכל זאת רוצה להעביר את ברכת העולם הזה (הגשמית) לעשיו. כוונתו הייתה שעשיו יתן ליעקב את צרכיו הגשמיים ויעקב יוכל ללמוד תורה ללא דאגות ובכך יצר יצחק שותפות בין האחים ומזכה את עשיו בעולם הזה ובעולם הבא.

רבקה היא היודעת את האמת, מתוך הנבואה שקיבלה "שני גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו" שני האחים ילכו כל אחד לדרכו, ואין הם מתאימים לשותפות. הם סותרים זה את זה מעצם מהותם, ואינם יכולים לחיות ב-"דו קיום" של אחווה. וכמו שמובא במדרש אגדה בראשית כ"ה:  נחרבה רומי – נבנתה ירושלים, נחרבה ירושלים – נבנתה רומי, כך גם עם יעקב ועשיו כשאחד עולה השני יורד.     

ולכן היא שולחת אותו להתחפש לעשיו, וברגע שאומר יצחק "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו" הוא מבין את כל העניין. הוא יודע כי להתחפש בגוף אפשר, אבל להפוך את הקול זהו דבר קשה מאוד יצחק מבין את הרמז ששלחה לו רבקה אשתו כמו שיעקב יכול להתחפש כך עשיו מתחפש בפניך.
לכן גם הוא מברך את יעקב בברכות הגשמיות "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש וכו' " בידיעה גמורה שאלו הברכות מיועדות ליעקב ולא לעשיו, ואח"כ כשמגיע עשיו הוא נותן לו את ה"ברכות" שבאמת מגיעות לו "ועל חרבך תחיה".

בספר הזוהר בפרשת בלק מעמיק לנו את ההבנה (ובפירוש הסולם דף ח' אות ט"ו) מדוע נתן את הבכורה ליעקב, הלא עשו נולד ראשון? אלא מפני שעשו הוא קליפה, לכן יצא ראשון ולא מפני חשיבותו. ואח"כ יצא יעקב, משום שהסדר הוא, ש"הקליפה קדמה לפרי" ועל כן אין קדימת עשו נחשב לבכורה, כי בטבע הוא שהקליפה קודמת לפרי ומצד עצמה אין לה שום חשיבות וערך. 
מובא בספר מאמר מרדכי כי כל מה שנברא בששת ימי בראשית היה הדבר עם קליפתו כמו אגוז בקליפתו ונמצא שהקליפה שומרת את הפרי. ובעולמות רוחניים המשמעות היא הקדושה הוא הפרי והקליפה שהיא הגשמיות השומרת את הפרי, אבל כל זה היה קודם חטא אדם הראשון, אך לאחר שחטא אדם הראשון, "היה נעשה הקליפה מורד לקדושה" , כי את זה לעומת זה עשה א-להים. 

במצבנו היום יש בלבול בעולם, אנו לא יודעים את היחס הנכון של הגשמיות מול הרוחניות, העירוב הזה של טוב ורע, עירוב החיצוניות בפנימיות דבר זה נקרא "היכלי התמורות", כלומר, שמחשיבים את הגשמיות יותר מערכה האמיתי ואילו את הרוחניות האמיתית משפילים מערכה, ואז השקר והחיצוניות גוברים על האמת והפנימיות. 

וזה עיקר עבודתנו בתורה ומצוות, לקלף את הקליפה ולגלות בה את הטוב ולהכניע את הרע, להוציא את הטוב מן הרע, את האור מן החושך. כי על ידי זה ניצולים מהיכלי התמורות, שהם הבלבולים והמבוכות שיש לאדם בחיים, משום שנדמה לו שהטוב רע ואילו הרע טוב, שהאמת שקר והשקר אמת, שהאור חושך והחושך אור.
 

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.