אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת וירא

החשיבות במצוות ביקור חולים. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת השבוע שלנו פותחת בכך שבורא עולם הגיע לבקר את אברהם אבינו – לקיים מצות ביקור חולים ביום השלישי למילתו של אברהם. ומזה אנו לומדים מה חשיבותה של מצוות ביקור חולים שאפילו הקב"ה התעסק במצווה זו בעצמו. והרוצה להידבק במידותיו של הקב"ה יעשה כפעלו וכמעשיו.

מה הוא מבקר חולים אף אתה תבקר חולים. תוך כדי ביקורו של הקב"ה אברהם רואה שלושה אנשים ומשתוקק לקיים מצוות הכנסת אורחים למרות שהוא חולה. שלושת המלאכים שנשלחו אומר רש"י: "אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות"

ויש להבין, לשם מה היה צריך הקב"ה לשלוח לו את המלאך רפאל לרפאותו? והרי כשהוא בעצמו בא לבקרו, היה מרפא אותו במאמר פיו. אלא מסר גדול אנו לומדים מכך שלא צריך להיות רופא כדי לבקר חולים. שלא יאמר אדם כיון שאני לא רופא איני מצווה על ביקור חולים, אלא כל אדם חייב במצווה זו ושכרה גדול מאד.

הגמרא במסכת נדרים דף מ' ע"ב כותבת: "לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס רבי עקיבא לבקרו. ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו – חיה. אמר ליה: רבי! החייתני! יצא רבי עקיבא ודרש: כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים"

ואם ביקר מה שכרו? הגמרא אומרת "ניצול מדינה של גיהנם"... ומה שכרו בעולם הזה? "יי' יִשְׁמְרֵהוּ וִיחַיֵּהוּ וְאֻשַּׁר בָּאָרֶץ וְאַל תִּתְּנֵהוּ בְּנֶפֶשׁ אֹיְבָיו" תהילים מ"א ג'.  "ה' ישמרהו" - מיצר הרע. "ויחייהו" - מן היסורין. "ואושר בארץ" - שיהו הכל מתכבדין בו. "ואל תתנהו בנפש אויביו" - שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו.

אם כן ראינו שמצות ביקור חולים מצילה מדינה של גהינום בעולם הבא, ובעולם הזה זוכה אדם לכמה טובות. ראשית מצילה את האדם מהיצר הרע שמנסה בכל העת להכשיל את האדם ולהטותו מדרך האמת. ומי שמבקר חולים יש לו שמירה מהיצר הרע.

ועוד שמצוות ביקור חולים מגינה מן הייסורים כאשר אדם בא לבקר את חבירו ומזדהה עם יסוריו אז הקב"ה מונע ממנו לחוות יסורים כאלו. ודבר נוסף: המבקר חולים זוכה בחברים טובים. הלא מי לא רוצה להיות חבר של מישהו שיבקר אותו בעת צרה, שידאג לו ביום פקודה, ושיתמוך בו בשעת מצוקה…

אם נודה על האמת לראות אדם חולה זה לא מחזה מרנין לפעמים זה מאד קשה לראות אדם שבור המוטל כאבן שאין לה הופכין, לראות אדם קרוב שנזקק לעזרה בדברים הכי אישיים. לכן ומפני זה הקב"ה נותן שכר כזה גדול למבקרי חולים. ביקור חולים מעניק חיים לחולה, ומעניק גם לנו שפע של טובה וברכה. מצוות ביקור חולים בין המצוות שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.  

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.