אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לראש השנה

"אף אתם כשאפלה לכם, עתיד להאיר לכם אור עולם, אימתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת" - דבר תורה לראש השנה מאת הרב אביאל עמר


"היום הרת עולם" יום הולדתו של העולם, יום של חשבון ועצירה, והתחלת דרך חדשה. במשך כל השנה הקב"ה נותן בנו אמון יש לנו בחירה חופשית אך בסוף השנה צריך למסור דין וחשבון על מעשנו והתנהגותנו. "כי ידך פשוטה לקבל שבים" קול השופר מחריד את הלבבות ותפקידו לנקות אותנו מכל הפסולת שדבקה בנו במשך כל השנה. לעורר אותנו שלא נאבד את עצמנו, אסור לנו לרמות את עצמנו שאנחנו בדרך טובה. במקום להיות מסוכסך עם חברים במקום רק לדבר על אחרים ולטפח שנאה צריך "לקחת את עצמנו בידיים" לטפל בעצמנו לא להיות מחנכי הדור אלא לתקן קודם כל את עצמנו.

לכן בראש השנה לא ישנים, זה לא הזמן לישון זה זמן להיות ערים ומפוקחים. קול השופר מעורר, האדם משתחרר מעצמו ושומע, הקול הולך וחזק וממלא אותנו. השופר בא להחזיר אותנו אל עצמנו.

ביום "הרת עולם" הקב"ה מחליט לתת אמון מחודש בנו ובאנושות כולה. ביום ראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה עלינו ועל כל העולם כולו, לא מתעסקים בעוונות שלנו שהרי הלכה היא שאין אומרים וידוי בראש השנה, לזה יש זמן ביום הכיפורים. אנו מתעלים ביום זה לעולם של טובה "והרשעה כולה בעשן תכלה". אנחנו מתחדשים והבריאה כולה מתחדשת ומזדככת. ביום ראש השנה עם אווירת הדין המרחפת מעלינו, אנחנו גם שמחים שאנחנו עמו של הקב"ה, אנחנו ממליכים אותו עלינו ואנחנו עמו וצאן מרעיתו "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב".

אך תנאי אחד לגאולתנו ואפשר לראות זאת בתפילות ראש השנה הקריאה לאחדות כוללת של הבריאה ולהתמקדות בהמלכת הקב"ה על כל הארץ "וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". מובא במדרש תנחומא פרשת ניצבים "אתם נצבים היום"- מה היום מאיר פעמים - ומאפיל פעמים, אף אתם כשאפלה לכם, עתיד להאיר לכם אור עולם, שנאמר: "והיה לך ה' לאור עולם" ישעיה פרק ס' יטאימתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, שנאמר: "חיים כולכם היום" דברים פרק ד' ד.

בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשברם בבת אחת? ואלו נוטל אחת אחת, אפילו תינוק משברןוכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, שנאמר: בימים ההמה ובעת ההיא נאם ה' יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו וגו' ירמיה פרק נ' פס' ד'. כשהן אגודים, מקבלין פני שכינה.

שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל, מראשיתה ועד אחריתה לכל בית ישראל.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.