אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת כי תבוא

"מטרת הקללות היא להורות לאדם את הדרך הנכונה" - תכלה שנה וקללותיה. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשת כי תבוא רגע לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, מתואר מעמד מיוחד - מעמד הר גריזים והר עיבל. במסגרת המעמד הזה ישנו טקס אמירת ברכות וקללות. אחד עשר פסוקים, אחד עשר ביטויים של קללה, אחד עשר ארורים יש, הברכות והקללות, ונחתמות בפסוק: "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב" 

פסוק זה, המכנה את פרשת הברכות והקללות "דברי הברית", מחבר בין ברית ערבות מואב (הברכות והקללות של פרשת כי תבוא) לבין הפרשה המקבילה בפרשת בחוקותי שבספר ויקרא. 

בפרשת כי תבוא מופיעות צ"ח - 98 קללות שהם למעשה פי שניים מפרשת בחוקותי ששם יש מ"ט קללות = 49 . מהי הסיבה לקיומן של שתי הבריתות? האם לא די בברית שנעשתה בחורב? 

בגמרא במסכת ברכות ה' ע"א: - "רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא" על מנת לזכות במתנות הללו יש צורך להזדכך. והייסורים הם המכשירים את האדם לזכות במתנות אלו. כדי להורות זאת לעם ישראל נכרתת ברית בחורב, כדי שעם ישראל ידע שהתורה כוללת חוקים ומשפטים, שעל הפרתם הוא עלול להיענש.

מסופר על ה"חפץ חיים" שהגיע פעם לבית-הכנסת בפרשת כי תבוא והבחין שכל האנשים בורחים החוצה מפני הפחד שאחזם עקב הקריאה של הקללות בפרשה זו. אמר להם רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל אמשול לכם משל למה הדבר דומה: לאחד שעלה על יצועו, התהפך במיטתו ולא הצליח להירדם, אשתו המסורה דאגה לשלומו שאלה אותו: "מה לך בעלי היקר?! מדוע אינך נרדם?".סיפר לה הבעל בצער: "ראי! מחר אני צריך לעבור ביער ומתיירא אני מן הטורפים המשוטטים שם והאורבים בכל פינה ואינני יודע אם זהו יומי האחרון"... הרגיעה אותו רעייתו ואמרה לו כי יש לה רעיון שעל ידו יוכל לחצות את היער מבלי לראות אותם כלל והיא תוכל לגלות לו רק מחר בבוקר.  שמח האיש וישן שנת ישרים.

בבוקר היום שלמחרת רצה האיש ללכת ושאל את רעייתו מהו ה"רעיון"? לקחה האישה חתיכת בד ואמרה לו: לפני כניסתך ליער - כסה את עינך ובכך לא תראה מאומה מן הטורפים..." כן הוא הנמשל - סיים החפץ חיים -  אלו שמפחדים מהקללות דומים לאותו אדם - טיפשים הם. והלא כל מטרת הקללות היא להורות לאדם את הדרך הנכונה ושידע מה עלול לקרוא ומהי התוצאה שעלולה לבוא מבחירה של דרך לא נכונה.

פרשת כי תבוא תמיד נקראת בחודש אלול כדברי הגמרא במסכת מגילה בדף ל"א תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה.

יהי רצון שיכלו כל קללות שהיו בשנה הזאת ונזכה במהרה לתחל שנה וברכותיה, אמן.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.