אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שופטים

"על אדם לתקן פגמיו תחילה לפני שמעיר לאחרים לתקן אותם" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת שופטים פותחת לנו בכל שנה את חודש אלול, חודש ההכנה לקראת ראש השנה בו תלויה השנה שתבוא עלינו לשלום. וכמובן תמיד יש קשר בין הפרשה לתקופה.

וכבר ידועה דרשת השל"ה קדוש האומר: "שבע שערים יש באדם שבהם הוא מתקשר אל העולם (ספר יצירה), והשערים הם: שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחירי האף והפה, שדרכם עוברים הרשמים החיצוניים לתוך תוכו של האדם, ורומז על זה הכתוב: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", תשים לב, שדרך השערים הללו לא יעברו כל דברי תיעוב, העיניים לא יראו ברע, והאוזניים לא ישמעו דברי בלע, והנחיריים לא יריחו נבלות, והפה לא ידבר תהפוכות".

וכן מביא החיד"א שצריך לדעת מה מותר לראות ומה מותר לשמוע מה מותר לדבר ומה מותר להריח. ומי שזוכה לשמור על פתחיו עליו נאמר "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים". וזו מידה כנגד מידה מי שזוכה לשמור על פתחיו יזכה שיפתחו לו ש"י עולמות ומי שישכיל וישנה דרכיו וישמור אז יפתחו לו שערים עליונים. וכן יש לאדם לשפוט תמיד את עצמו תחילה כמו שאמרה הגמרא במסכת בבבא מציעא ק"ז  "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים". כלומר, תקן פגמיך תחילה לפני שאדם מעיר לאחרים, לתקן אותם. דבר זה רמוז כאן בפסוק וכך הביא בפירוש הכלי יקר - קודם "תתן לך" (קשוט עצמך), ורק אח"כ "ושפטו את העם" (תקן ושפוט את האחרים). 

יש עצה טובה להגיע לראש השנה ולזכות בדין והיא לימוד זכות על הזולת. בשבעת השערים שיש לאדם בהם הוא מתקשר לעולם יש לראות את הטוב ולשפוט בצורה טובה וללמד זכות על כולם. בעיניים שלנו לראות את הטוב בכל יהודי באוזניים שלנו לשמוע רק דברים טובים על הזולת ולהימנע מלקבל לשון הרע על אחרים. ובפה שלנו רק לדבר טוב על אחרים ולהוציא מפינו דברים חיוביים ולא שליליים. והאף – הוא כעס כגון "חרון אף" אדם צריך ללמד את עצמו להיות ארך אפיים להיות סבלני כלפי אחרים ולא לכעוס ולאבד את הדעת. 

כתוב בתורה: "בצדק תשפוט עמיתך", ופירשו חז"ל שהכוונה היא שאנו מצווים לדון את חברנו לכף זכות. מכאן למדנו, שלימוד זכות הוא מצוה מן התורה וכמו שאמר התנא במסכת אבות פרק א' ו: יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות.

אדם שרואה בצורה שלילית את המציאות או את התנהגות הזולת ומחפש פגמים בכל דבר עושה רעה לעצמו בראש ובראשונה הוא חי במתח ובדכדוך תמידי. אדם שלא יכול למצוא דברים טובים אלא רק חסרונות הוא אדם שלא חפצים להיות בקרבתו. אדם ביקורתי שמחפש רק מומים מלמד על נפשו הפגומה.
ואילו האדם המלמד זכות על אחרים הוא אדם שחי בשלווה וללא מתחים אדם שחושף נקודות של אור אצל רעהו ומהדר במצוות "בצדק תשפוט עמיתך" זוכה שגם אותו ישפטו בצדק מידה כנגד מידה וכדברי הגמרא במסכת שבת קכז ע"ב: ואתה, כשם שדנתני לזכות - המקום ידין אותך לזכות.

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.