אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

נטו הפסד

בית המשפט דחה תביעה של שלוש חברות מקבוצת נטו ע"ס 15 מ' ש"ח נגד עיריית קריית מלאכי. העתירה בגין אי פינוי אשפה כנדרש ושיפוי כספי על הוצאות פינוי אשפה עצמי, הסתיימה ב 60 אלף לחובת החברות התובעות


לאחרונה בית המשפט המחוזי בבאר שבע נתן פסק דין ב- 3 תביעות שאוחדו נגד עיריית קריית מלאכי בגין אי פינוי אשפה כנדרש. שלוש החברות התובעות: נטו מילנדה סחר, ויליגר תעשיות וביכורי שדה עתרו לבית המשפט בטענה כי עיריית קריית מלאכי לא סיפקה להן שירותי פינוי אשפה ממיכלי אשפה הנמצאים בנכסיהן ודרשו  שיפוי עבור הסכומים שהוציאו מכיסן לקבלני פינוי אשפה פרטיים בסך 15 מיליון ש"ח.

לטענת החברות, על העירייה היתה מוטלת החובה לדאוג לפינוי אשפה מנכסיהן אבל בפועל נעשה פינוי מינורי ושולי. עיריית קריית מלאכי  טענה מנגד כי היא אינה מחויבת לפנות את האשפה בעצמה אלא להורות למפעל על דרך פינוי. עוד ציינה העירייה להגנתה כי מתחילת פעילות קבוצת נטו בעיר לפני מספר עשורים, מפנות חברות הקבוצה את תוצרי הפסולת התעשייתית בעצמן ואילו את הפסולת הבסיסית, מפנה העירייה ממכולות העומדות לרשותן אל לטענת העירייה החברות לא עשו זאת.

עוד כפרה העירייה בנכונות הסכומים שנטענו בכתב התביעה מאחר והתובעות הציגו כרטסת ספקי שירות וחשבוניות שלא ניתן ללמוד מהן על היקף הפסולת שפונתה ולאן פונתה ולא צורפו קבלות המוכיחות כי התשלומים בוצעו בפועל. בנוסף חלק מן החשבוניות אינו מתייחסות למפעלים בקריית מלאכי כאתר הפינוי של החברות התובעות אף שבקריית מלאכי מצויים רק חלק ממפעלי הקבוצה ולתובעות יש  אתרים נוספים בכל הארץ.

פסק הדין: נדחתה עתירת החברות 

בית המשפט ביצע הבחנה בין פסולת המוגדרת כאשפה ביתית לפסולת המגיעה כתוצאה מייצור "סבורני כי אין נפקות לטענת התובעות, כי הפסולת שהן עותרות לפנות היא כאשפה ביתית לכל דבר, מבחינת הרכבה וטיב השיירים הכלולים בה. המדובר, לסברתי, ב"פסולת", כהגדרתה בחוק העזר, משום שהיא נוצרת בהליך הייצור" כתב השופט.

בסיכום פסק הדין כתב כבוד השופט גד גדעון " התובעות לא הוכיחו מהו החלק שיש לייחס לפסולת שאינה חבה בפינוי להטמנה או לפסולת שפונתה מאתרים אחרים. על רקע זה של עירוב חשבוניות המתייחסות אל הסכום הנתבע עם חשבוניות שאינן רלוונטיות להוצאה הנתבעת; ומאחר שכאמור לעיל, אין לסמוך על החשבוניות להוכחת הסכום הנתבע – מתבקשת המסקנה, כי התובעות לא הצליחו להוכיח את היקף הסעד הכספי הנתבע."

לפיכך דחה בית המשפט דחה את טענות החברות ופסק לחובתן הוצאות ע"ס 60 אלף ש"ח

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.