אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שמיני

"פרשת מאכלות אסורות בתקופה זאת, נותנת חיזוק לאמיתותה של תורת אמת" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת השבוע פרשת שמיני, מופיע בה עניין המאכלות "זאת החיה אשר תאכלו" ומפרטת התורה את סימני הטהרה לבהמה ומכל אשר במים ומן העוף. זהו אחד משלושה דברים שהתקשה משה רבינו, עד שהקב"ה הראה לו אותם באצבע, איזה מין מותר ואיזה אסור, איזו טריפה ואיזו כשרה. כפי שמובא במדרש תנחומא בפרשתנו סימן יא, וז"ל: "זאת החיה אשר תאכלו" שלשה דברים נתקשה משה, מעשה המנורה, והירח, והשרצים וכו'. תפש הקב"ה כל מין ומין והראה לו למשה, ואמר לו זה תאכל וזה לא תאכל.

הגמרא ביומא דף ל"ט ע"א כותבת: "תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר (ויקרא יא) ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם". ומסביר רש"י: "מטמטמת - אוטמת וסותמת מכל חכמה".

ובספר מסילת ישרים מדגיש את חומרת המאכלות האסורות על שאר האיסורים: "והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו", לא רק שזה משפיע על נשמתו אלא זה הופך לחלק מגופו.

הרמב"ן מסביר את סיבת האיסור: " כי הדברים האלה ידוע שאינן מאכלים טובים לרפואה ולבריאות, ומלבד זה יש להם נזק בנפש מצד התולדות ... כי העופות האסורין כולן דורסין חוץ מפרס ועזניה, ואין בעולם עוף אחר דורס אלא הם והם בעלי אכזריות, ודמם ובשרם מוליד אכזריות בנפש"

המהר"ל לא ראה את האיסור בגוף המאכל, אלא בציווי של הקב"ה שלא לאוכלו. וכך כתב בתפארת ישראל: "כל מי שנותן במצות טעם על פי הטבע לומר כי לכך אסרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע וכן הוא בודאי האמת...  וכאלו היתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע חס ושלום לומר כך". המהר"ל לא שולל שיש השפעה של המאכלות על האדם אך לא זאת הסיבה לציווי הבורא, וכן לכל מצווה שהיא – אלא זה פשוט גזירת מלך.

ציווי התורה הוא לא רק בסוג הבהמה או החיה שמותר לאכול או אסור, אלא אפילו בתוך המין המותר לאכול, מצווה התורה מה טמא לנו ומה טהור לנו. וכך אמר הכתוב: "להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" אין צריך לומר בין חמור לפרה, למה נאמר בין הטמא ובין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך, בין נשחט רובו של קנה, לנשחט חציו. וכמה זה בין רובו לחציו? מלא השערה. להראות כמה נפלא כח המצוה, שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש.

פרשת מאכלות אסורות בתקופה זאת מקבלות חיזוק גדול, ונותנת חיזוק לאמיתותה של תורת אמת. למרות שתורתינו לא זקוקה לחיזוקים חיצוניים, אך בשביל אנשים פשוטים כמונו הרואים כיום בחוש את דברי האמת שניתנו לפני למעלה מ3300 שנה. כל כתבי העת הרפואיים בעולם מעידים כי מדענים סיניים הצליחו להגיע למקור נגיף הקורונה שהוא בא מהעטלפים (יש לציין כי עטלפים נחשבים למזון נפוץ מאד בסין) כך דווח גם בעיתון הניו יורק פוסט. צוות חוקרים בצעו בדיקות DNA בשבעה חולים בעיר וואהן שבסין, ומצא התאמה גנטית של 96 אחוזים בין הנגיף הנמצא אצל החולים לבין זן הנגיף שנמצא אצל עטלפים... ואותנו התורה מצווה "אל תטמאו בכל אלה".

ונקודה נוספת מימות משה רבנו ועד עתה חוקרים וזאולוגים מגיעים למקומות שלא דרכה בהם רגל אנוש לפני, ומגלים יצורים וברואים שונים ומשונים חדשים, אך דברי התורה הקדושה לא השתנו ומאז ועד היום ולעולם לא.  יש רק עשרה מינים שלהם שני סימני כשרות מעלי גרה ומפריסי פרסה, ומין אחד בלבד שהוא מפריס פרסה והוא החזיר, לא פחות ולא יותר ועוד שלושה שמעלי גרה גמל, ארנבת ושפן – הם ואין בלתם בכל היקום. ועוד אמרו במשנה נידה פרק ו' י' "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת" ולא ימצא בכל הסוגים והמינים ובכל הימים  דג שיש לו קשקשים ובלי סנפיר – מכאן הוכחה שהתורה מן השמים.

"כִּי אֲנִי יי' אֱ-לֹהֵיכֶם, וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ"

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.