אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ויקרא

פרשת ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים. כיום אנו מתקרבים לבורא עולם על ידי תפילות ו"מקריבים" את רצונותינו. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


כאשר הקים משה את המשכן ושרתה בו השכינה כמו שכתוב: "ויכס את הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד" היה משה רבינו עומד בחוץ, מחוץ למשכן עד שקראו ה' "ויקרא אל משה" שקראו הקב"ה להיכנס פנימה.  מטרת המשכן הוא בית בו כל אדם יכול להתפלל ולהקריב קרבנות ודרכו מתקרבים ומתקדשים המשכן אינו מטרה אלא אמצעי להתקרבות לה' יתברך.

חז"ל אומרים שאדם הראשון הקריב קרבן בהר המוריה. קין והבל בניו הקריבו שם קורבנות, נח בצאתו מהתיבה הקריב קורבנות מכל הבהמה הטהורה, הם רצו מצד עצמם להקריב קרבנות. המסר שבקרבנות הוא הרצון לתת להכיר טובה על כל הטוב על הברכה שהקב"ה נותן לנו ממרום לומר לבורא עולם: "את עצמנו את כל כולנו אנחנו חייבים לך" הקרבן הוא תחליף לנו.

חומש ויקרא נקרא גם "תורת כהנים", מכיוון שהוא עוסק בתורת הקורבנות ובכהנים המשרתים במשכן. ישנם קרבנות ריצוי וקרבה לבורא יתברך, כעולה ושלמים המוגשים כדורון ויש קרבנות כפרה שהם עיקר בניית בית המקדש לכפר את כל עוונתינו כדלהלן:

קורבן עולָה קורבן שמביא אדם מרצונו כי מעיקר הדין אדם שעבר על מצוות עשה מיד כשחזר בתשובה נמחל לו כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, ועניין הקורבן הזה שבא בהתנדבות האדם כדי להיות רצוי לפני המלך כמו דורון למלך שיתרצה ושיהא נאהב כבתחילה. אפשר להביאו מן הבקר, הצאן או העוף. הקורבן מובא מהזכרים בלבד סומכים הבעלים את ידיהם על העולה ורק לאחר מכן שוחטים וכולו נשרף כולו על המזבח ולא נוֹתָר ממנו דבר לכהנים.

קרבן מנחה קורבן שבא לכפר ולרצות על השחתת הנפש חמישה סוגי מנחות יש: סולת, מאפה תנור חלות, מאפה תנור רקיקים, מנחת מחבת, מנחת מרחשת. בעיקר העני מביא מנחה ונאמר בה "נפש" כי מה שהוא מביא זה כל מה שיש לו ומעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את נפשו.

קרבן שְלָמים  מביא האדם כדורון לקב"ה על טובה וברכה שהגיעה אליו ומרגיש בעצמו צורך להודות לה'. קורבן זה כולם נהנים ממנו בחלקו נשרף לגמרי על המזבח, חלק אחר שלו ניתן לכהן, וחלק נאכל על ידי מקריב הקורבן.

קרבן תודה – בעיקר בא על הצלה בדרך נס ומרגיש צורך נפשי להודות לה' על חסדו וטובו עמו. ובמיוחד 4 צריכים להודות כדברי הגמרא בברכות נ"ד: מאר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכים להודות-יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.

קורבן חַטָאת קורבן שמביא כל מי שחטא בשגגה (לא בכוונה) כי כל שגגה יש בה קצת זדון או מחוסר ידיעה או מחוסר זהירות

קורבן אָשָׁם  קורבן שמביאים חוטאים המתחרטים על מעשיהם, או אנשים שיש להם סָפֵק האם חטאו או לא. ויש ששה סוגי אשמות: גזילות, מעילות, מצורע, נזיר, שפחה חרופה, אשם תלוי.

בית המקדש מקור השפע והברכה כולנו מבקשים "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו" כיום אין קרבנות ובמקום זה "ונשלמה פרים שפתינו" יש לנו את התפילות והבל התורה היוצא מפינו. מתקרבים לבורא עולם על ידי תפילות ו"מקריבים" את רצונותינו, נותנים לקב"ה עוד קצת ובכך מקריבים את "נפשנו", קובעים עוד עיתים לתורה כדברי הגמרא במנחות ק"י ע"א: "כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה חטאת ואשם". ונזכה שבמהרה יתקיים בנו "והשב העבודה לדביר ביתך" בב"א.

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.