אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשיות ויקהל פקודי

"בית המקדש שעדיין חרב לא מפריע לשגרת האנשים, כעת בפרשת בניין המשכן זוכרים אנו ש "נתמשכן" בשבילנו להצילנו ולהשאירנו בחיים" פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


לאחר שבירת לוחות הברית הראשונות בי"ז בתמוז כשירד משה וראה את העם שעשו את "העגל", עלה שוב משה רבנו למרום בראש חודש אלול לקבל לוחות שניות הוא שהה שם 40 יום וארבעים לילה וירד ביום הכיפורים ולכן ימים אלו נקבעו לימי רצון בכל הדורות. בפרשתנו משה מקהיל את כל עם ישראל למחרת יום הכיפורים, יום שנקבע ליום מחילה וסליחה לכל בני ישראל. ולפני הציווי על הקמת המשכן מזהיר אותם "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש" משה רבנו מסביר לכל עם ישראל כולל הנשים מה מותר ואלו מלאכות אסורות בשבת. מלאכת בניית המשכן חשובה ככל שתהיה אך היא אינה דוחה את השבת.

המשכן נקרא "משכן העדות" שהוא עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל שהרי השרה שכינתו ביניהם. פרשתנו מתארת את שלבי הביצוע של כל כלי המקדש לפי רוח התנדבותם של עם ישראל ובצלאל ואהליאב שעשו בפועל את הדברים.

פרשת פקודי מונה את התרומות שהתקבלו עבור בניית המשכן ואת השימושים שנעשו בהם כדברי רש"י: "בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבות המשכן לכסף לזהב ולנחושת ונמנו כל כליו לכל עבודתו"

זהב: 29 ככרות, ו-730 שקל של אותם הימים (ע"פ רש"י פס' כ"ו - הככר מכיל 3000 שקלים של אותם הימים).

כסף: 100 ככרות, ו-1775 שקלים. הכסף נאסף במסגרת איסוף מחצית השקל, עליה סופר בפרשת כי תשא. הכסף שימש ליציקת האדנים, התושבות לקרשי המשכן ולאדני הפרוכת, וכן לציפוי ראשי עמודי חצר המשכן.

נחושת: 70 ככרות, 2400 שקלים. הנחושת שימשה לאדני הכניסה לאוהל מועד, למזבח הנחושת, ולאדנים של גדר חצר המשכן.

התכלת, הארגמן ותולעת השני שימשו לאריגת הבגדים בגדי השרד לשרת בקודש. משה רבינו נותן חשבון מדוקדק מה נעשה עם כל התרומות לקיים "והייתם נקיים מה' ומישראל".

בחודש ניסן הוקם המשכן: "ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את המשכן". ב-א' בניסן הוקם המשכן.

השבת הקרובה היא השבת שלפני ר"ח ניסן בה תקנו לנו חכמים לקרוא (שמות י"ב, א') "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה".ודווקא בשבת, לפי שאז נמצאים כל הציבור לפי שבשבת כל העם בטלים ממלאכתם ונאספים לבית המדרש. חודש ניסן שהוא ראש השנה לרגלים הוא החודש הראשון למניין חודשים ע"פ התורה. האבודרהם בסדר הפרשיות כתב להודיע לעם שפסח קרב ובא, ושיכינו עצמם לעליה לרגל, שחמורה עליה לרגל בחג הזה.

למרות שעדיין בית המקדש חרב ואין עליה לרגל אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה חז"ל למדו מהפסוק: "אלה פקודי המשכן משכן העדות" התמשכן פעמיים בשביל ישראל. שהקב"ה החריב פעמיים את בית המקדש וכילה את זעמו על עצים ואבנים ולא חלילה על ישראל. אנחנו זוכרים זאת ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך בנוה הדרך"

עם ישראל שב לארצו לא חסר ולא יחסר לחם לעולם ועד. נגיף קטן הגורם למגיפה גדולה בעולם כולו מאפס אותנו ועוצר לנו את החיים. כביכול הקב"ה מדבר אלינו ואומר לנו כל ההרגלים שהיו לכם עד כה זה לא החיים, עכשיו כולם מתפללים רק לבריאות, שהמשפחה תהיה בריאה והמגיפה תחלוף מן הארץ.

בזמן הזה אנו זוכרים להתפלל לגאולה שלמה. בית המקדש שעדיין חרב אשר בשגרת החיים הרגילה לא מפריע להרבה אנשים, כעת בפרשת בניין המשכן זוכרים אנו ש "נתמשכן" בשבילנו להצילנו ולהשאירנו בחיים.

אנו נושאים תפילה לבורא עולם בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם, לשירם ולזמרם. והשב ישראל לנויהם ושם נעלה ונראה  ונשתחווה לפניך בורא עולם בשלוש פעמי רגלינו בכל שנה ושנה ככתוב בתורה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה' ריקם איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך".

 

 

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.