אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת כי תשא

פרשת כי תשא - שבת פרה, מקבלת השנה משמעות עמוקה יותר. עם המגיפה המתרחשת בעולם אנו אמורים להתבונן להסיק מסקנות כי קורה דבר בעולם

הרב אביאל עמר   •  

פרשת פרה היא פרשת הטהרה, הנקראת בבית הכנסת כשלשה שבועות לפני חג הפסח פרשת "פרה אדומה". בתורה נצטווינו שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך" נצטווינו לעלות לרגל לירושלים ובפסח להביא "קורבן פסח". ובכדי שנוכל להקריב את הקרבן הזה עלינו להיות טהורים. לפיכך באה פרשת פרה אדומה ללמד את עם ישראל את דרכי הטהרה ודיניה. ובזה מקיימים מצוות "והזהרתם את בני ישראל מטומאותם"

פרה אדומה היא ממש סוד שמלבד משה רבינו אף אחד לא הצליח להבין ואפילו שלמה המלך החכם מכל אדם אמר: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" אך אנו קוראים אותה מידי שנה לפני ראש חודש ניסן כדי להתכונן לגאולתנו. פרשת פרה היא בעצם הכרזה כי אנו מחכים ומצפים בכל יום לביאת הגאולה לבניין בית המקדש ולביאת המשיח.

את אפר הפרה האדומה מזים על כל מי שטמא מת (וכולנו כיום בחזקת טמאי מתים). רש"י כתב בטעם מצווה זו: "תבוא אם ותקנח טינוף בנה" הבן זה העגל. חטא העגל שעליו אנו קוראים בפרשתנו פרשת כי תשא מתאר את הנפילה של עם ישראל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא – ממרום הר סיני, ממעמד מתן תורה, אל שברי הלוחות.

העגל גרם למיתה בעולם כדברי הגמרא בעבודה זרה ה' ע"א: רבי יוסי אומר לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות שולט בהן שנאמר: "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם" חבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון. זאת אומרת שכל טומאת המת באה בגלל העגל ונטהרים ממנה ע"י אפר פרה. "תבוא האם (הפרה) ותקנח טינוף בנה (העגל)"

פרשת פרה שאנו קוראים השנה מקבלת משמעות עמוקה יותר, אנו רואים את המתרחש בעולם עם המגפה שמדבקת והורגת אנשים, ומה שקורה בימים אלו במדינתנו, בכל זה אנו אמורים להתבונן להסיק מסקנות כי קורה דבר בעולם "הנה זה עומד אחר כתלנו" זה ממש לידנו וקרוב מאד, סימנים רבים מורים על כך ועלינו להיות מוכנים לזה לטהר את עצמנו מכל חטא בבחינת סור מרע ואף להוסיף קודש בבחינת "ועשה טוב".

בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמים ומשיח צדקנו יבוא במהרה ויגאלו גאולת עולם, בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידין להיגאל בב"א.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.