אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תצוה

"שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר" ובו יאירו "נֵר תָּמִיד" - מצד אחד אור ומצד שני מרירות. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" בפסוק זה בא ציווי למשה לקחת שמן לצורך הדלקת המנורה בכל יום ויום. בפרשה מופיעים הציוויים הקשורים לעובדים במשכן, אהרון הכהן וארבעת בניו. ובהמשך הפרשה מתארת את הבגדים והמלבושים שיש לעשות לכהנים: חושן ואפוד, מעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנט. לאחר מכן מתואר טקס החניכה של הכהנים המלווה בהכנות הנמשכות שבוע שלם ובקרבנות שיש להביא ובשימוש הייחודי בשמן המשחה המיועד למשיחתו של כהן גדול.

נרות המנורה בבית המקדש עליהם להיות ב"שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר" ובו יאירו "נֵר תָּמִיד" . ורש"י מתיחס לדרך הכנת השמן: "הזיתים היה כותש במכתשת, ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהו בו שמרים, ואחר שהוציא טפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן, והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר כתית למאור"

יש להתבונן שמן זית מביא אור לעולם, הטיפה הראשונה שיוצאת נקיה ללא שמרים,  ועוד דבר שמצאנו בזית הוא שהזית מסמל מרירות כמו שנאמר אצל היונה "עלה זית טרף בפיה" אומרת יונה לפני הקב"ה ריבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש על ידי בשר ודם". מצד אחד אור ומצד שני מרירות. ונברר את הקשר ביניהם

"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" שרפו ידיהם מהתורה ולכן הופיע עמלק להלחם בהם כמו שמובא בזוהר: "ברפידים", ברפיון ידים, שרפו ידיהם מתורת הקב"ה. פרשיית "מסה ומריבה" מתחילה בחניית העם ברפידים: "ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי ה' ויחנו ברפידים ואין מים לשתֹת העם וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה..." זהו העיתוי שבו בוחר עמלק לתקוף עמלק תוקף ברגע קריטי - זו ההזדמנות האחרונה שלו לחבל במתן תורה להפריע לישראל מקבלת התורה, וזה ממשיך בכל דור ודור. ועל כן דווקא עמלק נתפס כאויב המר ביותר - עד כדי כך שיש מצווה לדורות למחות את זכרו

מיד לאחר עלותם של ישראל על במת ההיסטוריה האנושית כעם צעיר, לאחר נסים גלויים שהותירו את עולם העמים פעור פה ומשותק, בא עמלק ראשון לבטל את רושם עלייתם זו. עמלק רצה לצנן ולקרר את כלל ישראל מאמונתם בקב"ה לאחר צאתם מארץ מצרים "אשר קרך בדרך" צננך והפשירך (רש"י)  עמלק רצה לנתק ולחבל במסורת ישראל, לחבל בהשתלשלות הדורות ולכן ענשו מלחמה לה' בעמלק מדור דור.

עמלק רצה להחליש את כוחם ועל ידי זה יגיע למרר את חייהם, התשובה לעמלק היא להתחבר לתורה ומצוותיה לא עוד רפיון ידיים מהמצוות, לא עוד ידיים כבדות בעבודת הבורא, אלא עבודת ה' בזכות ובבהירות כמו השמן שהוא זך ללא שמרים, כך עבודת ה' ללא פניות ומחשבות זרות. את הכח הזה משיגים ע"י "כתית" על האדם לשבור את תאוותיו ויצרו  וידע אדם שבכל מקום של קדושה שם אורב עמלק ולכן עלינו להלחם בו "וצא הלחם בעמלק" על ידי אור התורה נזכה ש"הכתית" הזה והמרירות הזאת יהפכו למאור גדול ואז יתגלה אור ה' וזה מה שכתב רש"י עד שתהא השלהבת עולה מאליה.

פרשת השבוע פרשת וירא מוקדשת לעילוי נשמת הרב יוסף עמר זצוק"ל

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.