אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תרומה

"מה שנדרש מאיתנו הוא רק מה שבכוחנו" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת תרומה מתחילה בציווי האלוקי לתת תרומה לבניית המשכן. בית להשכין בו את השכינה. פרשת תרומה היא הראשונה מבין ארבע פרשות המשכן (תרומה תצווה ויקהל ופקודי) ובה מתחילים לעסוק בעניני המשכן.  "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" בתרומה אין די במעשה לבד אם אינו בא מתוך כוונה והתנדבות מיוחדת: "ויקחו לי, לשמי" כך כתב רש"י. למטרה נעלית זו צריכה להיות התרומה מכל הלב, אף אחד לא מוכרח לתת אלא הכל לפי רוחב לבו של האדם ורצונו הטוב, ו"ציוה שלא יגבו בזרוע… אבל יגבו מן המתנדבים בלבד", כך הביא הספורנו.

המדרש בשמות רבה פרשה ל”ג מסביר במשל: משל למלך שהיתה לו בת יחידה, ובא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו: בתי שנתתי לך יחידית היא. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תיטלה איני יכול. לפי שאשתך היא, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאגור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי. – כך אמר הקב”ה לישראל: נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תיטלוה איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים – בית אחד עשו לי שאדור בתוכו.

במדרש: "רבי יהודה בר סימון בשם רבי יוחנן, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו, בשעה שאמר לו: "ועשו לי מקדש" אמר משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם הינה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ואתה אמרת 'ועשו לי מקדש'? אמר לו הקב"ה: משה, לא כשאתה סבור, אלא עשרים קשר בצפון ועשרים קשר בדרום, שמונה במערב, ואני יורד ומצמצם שכינתי ביניכם למטה, דכתיב: "ונועדתי לך שם"..

כלומר, אומר המדרש שמה שנדרש מאיתנו הוא רק מה שבכוחנו, ריבונו של עולם רוצה את כוחנו, את עבודתנו ואת השתתפותנו. הקב"ה רוצה בתרומתנו, וכל מי שתורם להנחלת התורה ולחיי התורה בעם ישראל, הופך להיות שותף לקב"ה. במשכן "מתרכזות" נפשות ישראל המתדבקות בה' באמצעות לקיחת התרומה – וזהו הבסיס להשראת השכינה.

ומוסיף אור-החיים הקדוש לבאר על-דרך הרמז: "ויקחו לי תרומה – שיכוון כל אחד לדבק בה' בחינת נפשו… באמצעות המעשה", ועל ידי זה "ישיגו שתשרה עליהם שכינה".

המלבי"ם כותב "ציווה כי כל אחד יבנה לו מקדש מחדרי ליבו, כי יכין את עצמו להיות משכן לה' ומעוז לשכינת עוזו, וכן מזבח להעלות כל חלקי נפשו לה' עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת.

שבת שלום ומבורך

הרב אביאל עמר

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.