אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת משפטים

"אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ. אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה" - פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת משפטים היא סמוכה לפרשת מתן תורה והיא פותחת ב-ו' החיבור "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ו' החיבור מחברת לנו את המעמד הגדול בהיסטוריה שהקב"ה הבורא, דיבר עם ברואיו, ונתן תורה לעמו. התורה לא נשארה על הר סיני כחזון בלבד אלא מדריכה אותנו בכל מצב בחיינו, יורדת לדקויות ולפרטים קטנים. הפירוט של המצוות בפרשת משפטים הוא המשך ישיר של מעמד הר סיני, עשרת הדברות הם כללים שבמציאות מתפרטים לפרטים קטנים ומי שאומר שמקיים רק את עשרת הדברות בלבד אזי אינו מקיים שום דבר.

וכבר כתב רש"י בתחילת הפרשה "מה אלו מסיני אף אלו מסיני" שלא נחשוב שהכל תלוי בהגיון של האדם האנושי אלא המשפטים הם מצוות אלוקיות שנתנו לנו בסיני. שהרי גם לגויים יש סדרי משפט אך הם יצירות אנושיות שמשתנות לפי המצב המקום והזמן. המשפט היהודי הוא מסיני, אשר לא ישתנה בשום מצב מקום וזמן, אצלנו המשפט הוא יצירה אלוקית נצחית.

לכאורה היה צריך הקב"ה להתחיל בפירוט המצוות שבין אדם לבוראו ורק לאחר מכן לפרט את המצוות שבין אדם לחברו. אלא בא הקב"ה להראותנו חשיבות "דרך ארץ" ושהבסיס לתורה הן המצות שבין אדם לחברו, רבינו הרא"ש בפרושו למסכת פאה כתב: "כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות, מבמצוות שבין אדם לקונו"

אבל בסוף הכל מהות אחת תורה אחת וכדברי המשנה במסכת אבות: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון" ועוד מובא:"רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ. אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה" הסביר תוספות יום טוב שלא מדובר כאן על קדימה מי קודם למי שהרי יש קדימה זמנית לדרך ארץ. וכאן מדובר ששני הדברים נזקקים גם תורה וגם דרך ארץ אדם שלומד תורה ואין משאו ומתנו יפה עם הבריות אם אין דרך ארץ כלומר שאינו נושא ונותן יפה וכו' סוף שתורתו משתכחת ממנו על העון אשר חטא שהוא מחלל שם שמים שאומרים אדם זה שלמד תורה כמה מקולקלין מעשיו כדברי הגמרא במסכת יומא דף פ"ו. ואם אינו לומד אע"פ שנושא ונותן, לא יהיה יפה עם הבריות. כי לא ידע כדת מה לעשות ואיך לנהוג עם הבריות, ולכן תורה ודרך ארץ הן מהות אחת.

רבי משה לייב מסאסוב סיפר: יום אחד נסעתי מעיר לעיר, והנה הגיע הלילה ונאלצתי לחפש פונדק כדי לישון בו והיו שם איכרים שאכלו ושתו יין עד שהשתכרו לפתע שמעתי אחד מהם שואל את חבירו: "אמור נא האם אתה אוהב אותי או שאינך אוהב אותי?" חברו השיב לו: "אני אוהב אותך מאד" ענה לו: "אם אתה אוהב אותי תגיד לי מה חסר לי?" לא השיב לו החבר. אמר לו שוב: "איך אתה אומר שאתה אוהב אותי אם אתה לא יודע מה חסר לי, אם באמת היית אוהב אותי היית יודע מה חסר לי" באותה שעה אמר ר' משה לייב: "למדתי כיצד לאהוב את הבריות. אהבת הבריות פירושה לחוש בצרכיהם ולדעת כיצד לעזור להם בעת צרה"

 

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.