אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ויחי

12 ברכות ל 12 בנים - יעקב מאציל על בניו ברכה ונותן להם כוחות להמשיך ולפעול לאחר מותו. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת 'ויחי' היא הפרשה האחרונה בספר בראשית בו דובר רובו על אבות האומה, ומעכשיו עוברים לספר על הבנים. הבנים שהפכו לעם. בפרשה זו אנו קוראים גם על מותו של יעקב ואחר כך על מות בנו האהוב, יוסף, שהנהיג את המשפחה בעשרות השנים שלאחר מות יעקב.

בפרשתנו יש הרבה ברכות. בתחילה הפרשה ברכות יעקב לבני יוסף אפרים ומנשה, במרכזה של הפרשה אנו רואים את ברכת יעקב ל-י"ב השבטים, וסיומה של הפרשה בברכת יוסף לאחיו "ואלוהים… פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב".

תקופת האבות מסתיימת בברכה, ברכתו של יעקב לבניו. יעקב מצווה לבניו להתאסף. כל אחד מהם שומע דברי נבואה המיוחדים לו, לכל שבט יש מהות פנימית המיוחדת לו, והברכות נתנו להם את האפשרות לחשוף את פנימיותם ותכונותיהם. יש שקיבלו תוכחת מוסר שהינה ברכה עבורו, ויש שקיבלו ברכה כפשוטה.

ראובן הבכור. הברכה של ראובן מתחילה באמירה חיובית: "רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה, כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי", אבל בהמשך הברכה יעקב נוזף בראובן על חטאו שעל התנהגותו הלא ראויה שבלבל יצועי אביו שהעביר מיטתו מאוהל בלהה לאוהל לאה אמו מתוך דאגה לכבודה.

שמעון ולוי, קיבלו את דברי אביהם ביחד: אחיהם הוכיחם שהיו בעצה אחת על שכם שהרגו את יושבי העיר, וגם עם יוסף "ויאמרו איש אל אחיו לכו ולהרגהו". "ארור אפם" מציין רש"י בעקבות המדרש "אפילו בשעת תוכחה לא קילל אלא את אפם. אף את חרון אפם כשלעצמו לא קילל אלא את ההפרזה היתרה שבו. "ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה" התפרצותה של הקנאה ללא רסן, "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" יעקב אינו מוציא את שמעון ולוי מכלל ישראל אלא קובע כי יש לפזר כוחות אלה במינון נכון ובאיזון נכון בתוך עם ישראל.

יהודה "יהודה אתה יודוך אחיך" למלוכה, שהמלכות שנטלתי מראובן נתתיה לך ואחיך יודו לך המלוכה..."

חמישה מבני יעקב נמשלו לחיות: אריה, אילה ונחש, זאב וחמור. ארבעה מתוכם נקראו על שמם של החיות עצמן, ויהודה גם גור וגם אריה. "גור אריה יהודה" השלב הראשון הוא "גור" - הכנה למלוכה, ורק השלב השני הוא "אריה" - מלך. כך היתה מלכותו של דוד: בתחילה היה רק שר בממשלתו של שאול, ולאחר מכן היה מלך מכוח עצמו. וכן בהמשך: בזמן הגלות: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" - שררה קטנה. וכל זאת עד אשר יגיע זמנה של מלכות המשיח "עד כי יבוא שילה".

יששכר וזבולון. שני אחים הם: זה התברך באניות סוחר וזה התברך בכושר סבל לשאת משא והכוונה למשא רוחני: עול תורה "שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא (סחורה) וממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה".

חמור הליכתו, איטית היא אך רצופה. חז"ל פירשו את הכינוי "חמור" לתלמיד חכם, הנושא את שכמו לשאת בעול התורה שיושב יום יום ולומד בהתמדה.

דן - "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" הכוונה לשופט שמשון  "יהי דן נחש עלי דרך" כדרך הנחש הנושך את הסוס והרוכב נופל מאליו. וכך היה עושה שמשון במלחמותיו עם הפלשתים גיבור הנוקם מאוייבים. הבטוי "כאחד שבטי ישראל", מתפרש על ידי רש"י ורמב"ן כמיוחד שבשבטים הוא דוד שבא מיהודה. ויש שפרשו כמו מאחד משבטי ישראל למרות שהוא בן השפחה.

גד - "גד גדוד יגודנו" רמז לכוחו הצבאי במלחמה. רש"י הסביר בעקבות התנחלותו בעבר הירדן המזרחי יצאו גדודים למלחמה לעזור לאחיהם עד שנכבשה הארץ.

אשר - "מאשר שמנה לחמו" יש רמז לטיב נחלתו. מאכל הבא מחלקו של אשר יהיה שמן, וכן מרובה בזיתים

נפתלי - "נפתלי איילה שלוחה" תכונתו של נפתלי היא השליחות. השליח אינו פועל ביוזמתו העצמית, ואף אינו אומר דבר משל עצמו. הוא רץ במהירות ביוזמתו של המשלח, ומוסר את דברי המשלח כמות שהם. זוהי דרכו של נפתלי בעבודת ה'

יוסף - ברכתו של יוסף ארוכה כשל יהודה, וכוללת את שלעבר ואת שלעתיד ליוסף מעניק יעקב ברכות רבות, "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" פורת מלשון פורה, מצליח. יעקב מזכיר את שנאת האחים כלפי יוסף והיסורים שהיו מנת חלקו "וַיִּשְׂטְמֻהוּ" ומברך אותו שה' ימשיך להיות אתו וייתן לו שפע "בִּרְכֹת שָׁמַיִם…"ובכורה "וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו".

בנימין - "בנימין זאב יטרף" המפרשים פרשו דברים אלו כמתייחסים למלכות שאול המדומה לזאב, לעומת מלכות דוד המדומה לאריה

יעקב אבינו מאציל על בניו ברכה, בכדי לכוונם ולתת להם כוחות להמשיך ולפעול כי ההמשכיות שלו בעולם הזה היא מכוח זרעו וזרע זרעו. כל אחד ואחד מקבל כבירכתו, "איש אשר כבירכתו ברך אותם". כל אחד חייב לדעת את תפקידו ומקומו ולפעול בו, לא להתקנא בתפקידו של חברו, ולא להתגאות על חברו.

כניסת שבת - 16:32

צאת השבת - 17:35

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.