אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ויגש

"עם ישראל הוא עם אחד עם כוחות עצומים שהם היסודות הקיומיים של העולם". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר

הרב אביאל עמר   •  

בפרשתנו יהודה ניגש לדבר עם יוסף, והוא מדבר אתו קשות ובתקיפות. יהודה כמקריב את חייו למען אחיו בנימין לאחר שנמצא הגביע באמתחתו. על מה יהודה בכלל מסכן את חייו הרי הוא בעצמו פסק "אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים" ויוסף משיב לו: "אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים"

"כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו". "כי הנה המלכים נועדו", זה יהודה ויוסף. "עברו יחדו", זה נתמלא עברה על זה וזה נתמלא עברה על זה. "המה ראו כן תמהו", ויתמהו האנשים איש אל רעהו.

מסביר האלשיך: כי יהודה יוצא כנגד המשנה למלך ומסכן את חייו כי הוא מבין שיש כאן משהו לא ברור, בהתחלה חשב יהודה כי הגיע זמנם לשלם מחיר על מכירת יוסף שהרי מידה כנגד מידה לא בטלה אזי אם הם מכרו את יוסף לעבד אז גם הם נלקחים כעת להיות עבדים והצדיק את דינם. אך כאשר ראה שהמשנה למלך משחרר את כולם ודוקא בנימין שלא היה במכירת יוסף נלקח להיות עבד, כאן מבין יהודה שיש כאן עלילת שווא ולכן נלחם עם המשנה למלך מצרים

נאום קורע לב מציג יהודה בו הוא מתאר את השתלשלות העניינים ובסוף דבריו אומר: "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי"

הערבות הזאת של יהודה מרגשת אותנו עד דמעות, לא פלא שיוסף ברגע זה נחנק "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו" כאשר רואה יוסף שהאחים מאוחדים ומלוכדים ואין שנאה ביניהם הוא מבין שאותה שנאה שגרמה לפירוד ביניהם כבר לא קיימת, יש כאן הוכחה אמיתית לתיקון של שנאת החינם והדבר הזה מרגש אותו מאד. "ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"

"ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה" זהו רגע לא פשוט בחיי אחי יוסף אך יוסף מנחם אותם מכל לבו ואומר להם שכל זה מה' יתברך שהוא מסובב הסיבות:" ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם"...וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה","ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים".

כשאנחנו קוראים את הפרשה מתעוררת בנו התרגשות אמתית. כי הפגישה בין יוסף ליהודה והתוודעותו של יוסף לאחיו מבטאת את כל המהלך הגדול והאדיר שיהיה בעזרת ה', את הפגישה בין כל האחים היהודים שלכאורה מנותקים אחד מהשני, שנבוא לקרבה ואחדות ודי לשנאה המפלגת וקורעת משפחות ועם. אנחנו צריכים להבין שבני איש אחד אנחנו ואב אחד לכולנו וכל אחד מאתנו משלים את השני ולא סותר אותו, ושעם ישראל הוא בעצם עם אחד עם כוחות עצומים שהם היסודות הקיומיים של העולם.

כניסת שבת: 16:26

צאת השבת 17:29

הוידוי של יוסף לאחיו על היותו בחיים

 

כניסתאת

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.