אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת וישלח

"אין לסמוך על ניסים וחייב אדם להתכונן לכל תרחיש". פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


בפרשתנו יעקב אבינו ממשיך בדרכו לארץ ישראל לאחר שנים ששהה בחרן ושם נשא את רחל ואת לאה ושם נולדו לו אחד־עשר בנים ובת אחת, וכשהגיע הזמן ברח מלבן שרדף אחריו. כעת עומד יעקב לפני פגישה עם עשיו אחיו הגדול. יעקב אבינו הכין עצמו גם לתפילה גם לפייס את עשיו ע"י דורון וגם הכין עצמו למלחמה.  

"וירא יעקב מאד ויצר לו" הקשו חז"ל, למה התיירא יעקב, הרי ה' הבטיחו שיהיה עמו כפי שנאמר "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך" (יח, טו). גם בבית לבן נאמר לו "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך" (לא, ג). כאלו הבטחות מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו!   למה  לו לירא?

אחת התשובות היא שיעקב אבינו פחד מקטרוג על כך שלא קיים כראוי מצוות כיבוד הורים (רמז לכך ב ′′ויירא′′ כפי שנאמר ′′ איש אמו ואביו תיראו'′). וגם על כך שנשא שני אחיות (מרומז ב ′′וייצר′′ כפי שנאמר ′′ואשה אל אחותה לא תקח לצרור′.

לפיכך, חצה את בניו לשני מחנות, מחנה אחד של לאה וילדיה ומחנה שני של רחל וילדיה שכן אם גרם החטא של נשיאת שתי אחיות, הרי רק רחל נלקחה באיסור לפי שהייתה שניה, כן תנצל לפחות האחת.
רש"י כתב בשם חז"ל: "קטנתי מכל החסדים", פחד יעקב ואמר שמא נתמעטו זכויותיי ע"י החסדים והאמת שעשה עמי ה', לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשו.

הרב סולובייצ'יק בבית הלוי כתב מדוע כפל יעקב ואמר "מיד אחי- מיד עשיו" שיעקב חשש לשתי סכנות אפשריות- האחת, שיתנהג עמו כידיד וכאוהב. והוא חשש מכך משום ש"טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים. והסכנה השנייה- שיתנהג עמו כאויב וינסה להרגו.                                                                                  כנגד הסכנה הראשונה התפלל "הצילני נא מיד אחי", וכנגד הסכנה השנייה התפלל "מיד עשיו".

למדנו מיעקב אבינו הדרכה לחיים ראשית שאין לסמוך על ניסים וחייב אדם להתכונן לכל תרחיש. על האדם לקחת אחריות אישית ולעשות את מקסימום ההשתדלות מבחינתו ולא לסמוך על דברים לא בטוחים. וזה מה שיעקב אבינו עשה: ניסיון לפיוס ע"י מתנות, תפילה לקב"ה שיצילו ואף היה ערוך למלחמה כאפשרות אחרונה.

דבר שני, למדנו שחטא יכול לגרום לקטרוג על האדם ולאפשרות שיפגע בשעת הסכנה, ואף יותר מזה כאשר עושים לאדם חסדים וניסים גם לוקחים לאדם הרבה מהזכויות שעשה.

דבר נוסף וחשוב מאד כשאדם יודע שיש לו אויב הוא יודע להישמר ממנו. אך כשיש שונא המתחפש לאוהב, זו סכנה גדולה. שכלפי חוץ מראים את אהבתם זוהי סכנה שמחבקת אותנו באהבה.... "ומעשה אבות סימן לבנים".

 

    

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.