אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת חיי שרה

"מה שלא היה נהיה, קל וחומר שמה שפעם היה ונחרב שישוב ויהיה". פרשת 'חיי שרה' מאת הרב אביאל עמר

הרב אביאל עמר   •  

מבאר ט

פרשת חיי שרה פותחת במותה של אישה גדולה אחת מהנשים המפוארות של עמנו - שרה אמנו.  שרה דמות מיוחדת, שרה היא דמות שמשמשת מודל לחיקוי "לשעתה ולדורות". כל מעשיה של שרה "עמדו במבחן התוצאה", הגמרא במסכת מגילה י"ד ע"א כתבה את שרה כראשונה מתוך "שבע הנביאות שקמו לעם ישראל" ושהיא האשה היחידה בעולם שזכתה "לדיבור ישיר" מהקב"ה ללא אמצעי תיווך שונים. וזאת, בשונה מ"שאר הצדקניות שה' דיבר עימהן רק ע"י מלאך".

ישעיה הנביא בפרק נ"א מציב את שרה ליד אברהם אבינו כאם האומה היהודית: "הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו, ואברכהו וארבהו". יש לנו להתבונן באברהם אבינו ובשרה אמנו ולדעת שאנו חלק מהם והסיפור שלהם בא ללמד אותנו על החיים שלנו בבחינת מעשה אבות סימן לבנים

מסביר המלבי"ם: "הביטו", אומר הגם שאתם מועטין בין בתוך בני עמכם שכולם רשעים, ובין בתוך בני העולם שהמה גויים, מכל מקום אל תיראו כי מאתכם יבנה בית ישראל, כמו שהיה העניין באברהם שהיה גם כן יחיד בדורו שפרסם האמונה ונרדף מבני דורו והיה לאב המון גויים.

 "הביטו אל צור חצבתם" אם נחצב אבן מן הצור הגדול, ורוצים לדעת אם האבן הזה נחצב מן הצור הזה, יבחן בשתי בחינות במראהו הכוונה בצבעו ובקושי שלו אם תואם הוא לאבן הגדולה וכן בחלל שנוצר באבן הגדולה רואים אם האבן הקטנה יצאה משם. וכוונתו לבחון באיכות והכמות.

על הפסוק "המוציא לך מים מצור החלמיש" כותב בעל "מי השלוח " כי נחם ה' ציון נחם כל חורבותיה, ובא לבאר את הקשר בין ההתבוננות באברהם ושרה להבטחת הגאולה שבזה מורה הקב"ה לישראל שלא יתייאשו מהישועה. הביטו אל צור חוצבתם הוא אברהם אבינו ש"אחד קראתיו", היינו שנולד שיהיה בטבע עקר, וכן מקבת בור נוקרתם -היא שרה, שאיתא במדרש: עיקר מטרון לא הוה לה (פי' לא היה לה רחם). וכיוון שהם בטבע לא היו ראוים להוליד לא היה בהם שום כוח תפילה כלל מצידם.

ומכל מקום -"ואברכהו וארבהו", שנתקיים אצלו הברכה "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך". מזה יאמין האדם כי נחם ה' ציון נחם כל חורבותיה -מאחר שכבר הייתה בנויה בעבר ירושלים ובית המקדש, ועל זה יש כוח תפילה יותר, שיש טענה "מה תעשה לשמך הגדול המחולל". וזה קל וחומר מאברהם ושרה שלא היו ראויים כלל להוליד וברכם ה',

וזה קל וחומר -דלא הוה הוה, דהוה לא כל שכן?! פירוש: מה שלא היה נהיה, קל וחומר שמה שפעם היה ונחרב שישוב ויהיה. וזהו שכתוב בישעיה: "וישם מדברה כעדן " -שעדן הוא היפוך מחורבה ,שלא יחשבו ישראל שאבדה תקוותם אלא שמאברהם ושרה ילמדו שיש תקווה לגאולה ושישובו בנים לגבולם. וזהו "המוציא לך מים מצור החלמיש", שחלמיש הוא הקשה מכל האבנים, שאין בו לחלוחית כלל, ומשם מוציא השי"ת מים, כך יעשה לנו הקב"ה ניסים שהם הפוכים מתפיסת האדם ויראה לעיני כל הגויים "כי נחם ה' עמו גאל ירושלים"

שבת שלום ומבורך!

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.