אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת לך לך

איך נוכל להתקיים אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט? פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


אברהם אבינו יושב בחרן הוא מפרסם ומפיץ את דבר מציאות האלוקים בעולם, וכפי שנאמר: "את הנפש אשר עשו בחרן" שהכניסם תחת כנפי שכינה. אברהם מגייר את האנשים ושרי (שרה) את הנשים. ואז, לאחר תקופה מסויימת הקב"ה מצווה את אברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך".

אברהם אבינו מהסס לרגע וממלא אחר דבר ה' ואפילו שהוא לא יודע מהי ארץ היעד. באותה הזדמנות מברכו ה' ומבטיח לו כי: "אעשך לגוי (עם) גדול...". ואברכה מברכיך, ומקללך אאור" בפסוק זה מבטיח הקב"ה לאברהם שיברך את מברכיו, ויקלל את מקלליו (אאור= אקלל, מלשון "ארור"). אברהם אבינו הוא פורץ דרך הולך נגד הזרם נלחם בעובדי עבודה זרה וקורא בשם ה' בכל מקום.

אברהם הוא בודד והיכולת שלו ללכת נגד הזרם, ולא להשלים עם מה שמקובל בחברה הוא מדהים. לא מה שכולם עושים תמיד הוא הדבר הטוב. לפעמים צריך להכיר בחסרונות של המציאות הנוכחית, להבין את המצב הקשה ולשאוף קדימה – זהו כוחו של אברהם אבינו. איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט? לא קל להיות במיעוט. לא קל להבין שהשלמות איננה כאן ועכשיו, ויש לצאת לדרך ארוכה לעזוב את הדברים והסביבה הנוחה לנו ולהתקדם הלאה

אברהם מגיע אל ארץ כנען והולך בה לאורכה ולרוחבה. באחת מחניותיו מתגלה אליו האלוקים ומבטיח לו: "לזרעך אתן את הארץ הזאת" - הבטחה המלווה את עם ישראל אלפי שנים הן בימי גלותו באדמות נכר והן בהיותנו בארץ ישראל מחזקת את ישיבתנו בה. אברהם בונה מזבחות במספר מקומות, להכרת הטוב. ברית כרת הקב"ה עם אברהם בין הארץ לעם ישראל והיא כרוכה ביסורי גלות שמחריד את אברהם "והנה אימה חשכה נופלת עליו". אבל בתוך הגלות החשוכה עולה אור הגאולה "ודור רביעי ישובו הנה"

השבת אנו מציינים את יום פטירת רחל אמנו י"א במרחשון. גם רחל אמנו הייתה בודדה. חשב יעקב אבינו לקבור אותה במערת המכפלה יחד עם אברהם, שרה, יצחק ורבקה, אך לבסוף קבר אותה בבית לחם לבד על אם הדרך. חכמינו הקדושים ז"ל אומרים, שיעקב אבינו ראה ברוח קדשו, שעתידים בני ישראל ללכת בשבי, ושיהיו בסכנה גדולה בגלות, ובדרכם יעברו בבית לחם, וכך יוכלו להתפלל על מצבת רחל שבזכותה ישמר ה' ויציל אותם. וכך היה בזמן חורבן בית המקדש הראשון, כשירדו ישראל לגלות, עברו דרך בית לחם והתפללו על קברה של רחל אמנו. ורחל, אף היא הצטרפה לתפלתם ובקשה מה' שישמר על בניה

ענה לה הקב"ה: "מנעי קולך מבכי, ועיניך מדמעה", שהרי עתידים בניך לשוב מהגלות לארץ ישראל, "כי יש שכר לפעולתך נאום ה'  ושבו בנים לגבולם

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.