אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

נפגשו ב"אמצע הדרך"

בישיבת מועצה עמוסה במיוחד הצליחו האופוזיציה והקואליציה למצוא את 'אמצע הדרך' ולאשר מספר הצעות שעלו לסדר היום ע"י האופוזיציה. אקורד הסיום היה צורם במיוחד


לאחר ארבעה חודשים ללא ישיבות, התקיימה ביום ראשון השבוע ישיבת מועצה ארוכה ועמוסה, בה האופוזיציה העלתה לסדר היום מספר הצעות אותן הגישה לפני מספר חודשים. למרות ה"הפתעה" במעבר חברי המועצה מישל טפירו, מוטי יעקובוב ושלומי מלכה לקואליציה, הצליחה האופוזיציה להעביר או לפחות להגיע לנוסחים מוסכמים עם הקואליציה למרבית ההצעות, זאת בשל  סיכומים מוקדמים עם שלושת חברי המועצה מקרב הקואליציה שעד לא מזמן נמנו בין חברי האופוזיציה.

בין ההצעות אותן העלתה האופוזיציה: הפחתת תעריפי הארנונה למשרדים, הגדלת תקציב אגף התברואה האמון על ניקיון העיר, הרחבת שעות פעילות הצהרונים , הגדלת ייצוגם של בני הקהילה האתיופית בקרב עובדי העירייה, הקצאת חדר עבודה עבור חברי האופוזיציה, המשך פעילות בית ידיד, ומלגות לסטודנטים תושבי העיר.

את הישיבה פתח ראש העיר אליהו זהר באישורי תב"רים, בסיומם העביר את הפיקוד לניהול הישיבה לידי סגנו שמעון חזן ועזב את המליאה. הישיבה שהיתה כאמור עמוסה בנושאים ולפרקים קולנית ועוקצנית, התנהלה ברובה בצורה עניינית וממוקדת, מלבד מקרים בודדים של חילופי דברים בין סגן ראש העיר יוסי סולימני וחבר המועצה (שי סיום לסולימני " אתה רודף אחר תפקידים ותארים ולא אחר טובת העיר") ואקורד סיום צורם במיוחד בסופה של הישיבה אליו עוד נגיע.

אז מה היה על סדר היום?

תקציב הניקיון - לאחר הצגת עמדות וטענות האופוזיציה על מצב ניקיון העיר וחוסר היכולת לתת מענה לאוכלוסיה הגדלה בעיר. ענה מנהל אגף שפ"ע ניסים גלאם לשאלות חברי האופוזיציה ונתן תמונת מצב לפעילות האגף ומצבת כוח האדם באגף הן בתברואה והן בגינון. בסופו של דיון הצעתה של האופוזיציה להגדיל את תקציב מחלקת תברואה לשנת 2020 מעבר לגידול הריאלי הסתיימה בהחלטה כי תקציב האגף בשנת 2020 יגדל לפחות בהתאם לגידול הריאלי בכלל תקציב העירייה.

ניסים גלאם מנהל אגף שפ"ע בישיבת המועצה

חדר עבודה לאופוזיציה - שנה חלפה מאז נבחרה מועצת העיר ומאז עדיין לא הוקצה לאופוזיציה משרד בניגוד לפקודת העיריות.  "החוק הוא בגדר המלצה בלבד עבורכם" אמר אליאור עמר לחברי העירייה והוסיף "אתם מנסים להצר את הצעדים שלנו כחברי מועצה  ומנסים למנוע מאיתנו לעבוד ולספק את השירות שאנחנו צריכים לספק לציבור".

בהצעת ההחלטה ביקשה האופוזיציה להקצות עבורה משרד תוך 14 יום. לאחר דיון ומשא ומתן על מספר הימים למציאת חדר עבודה הוחלט כי מנכ"ל העירייה יפעל למציאת חדר שיוקצה לטובת פעילות האופוזיציה לכל היותר תוך 45 יום. 

הפחתת תעריפי הארונה למשרדים - נושא זה מובא ולא בפעם הראשונה לשולחן הדיונים במועצת העיר אך בשונה מפעמים קודמות בהן הגיעה האופוזיציה למבוי סתום הפעם נמצאה דרך האמצע בה נקבע כי העירייה תגדיר את מרכז העיר כרובע עסקים ראשי. דבר שיאפשר את הפחתת התעריפים ברובעים אחרים והפחתת תעריפי הארנונה למשרדים.  

45 יום למשרד? אליאור עמר "החוק הוא בגדר המלצה בלבד עבור עיריית קריית מלאכי"

הפעלת צהרונים עד השעה 17:00 - את הצעה זו הציגה חברת המועצה מירי דדון סעדה אשר פועלת בנושא מזה מספר חודשים. בהצעתה: פיצול שעות עבודתן של הסייעות עד השעה שתיים לצד העלאה בשכרן והחלפת צוות החל משעה 14:00 בכדי לתת מענה להורים עובדים מבלי לפגוע בתנאי העבודה ושכר הסייעות.

את "דרך האמצע" הציג חבר המועצה שלומי מלכה והצעתו עברה פה אחד. צהרונים עד שעה 17:00 יופעלו בשלושה תנאים: מינימום 22 נרשמים לגן, הסכמת צוות הגן לעבוד עד השעה 17:00, ועלות של 185 ש"ח לחודש. (תנאי סף שלא בהכרח מבשרים טובות עבור ההורים העובדים). 

צהרונים עד חמש? שלטמי מלכה ומירי דדון סעדה שומרים על אופטימיות ועל וי ברשימת ההצלחות

פעילות עמותת "ידיד" - לפני מספר חודשים עמותת ידיד הארצית החליטה לסגור את פעילותה כולל סניף ידיד קריית מלאכי.  תושבים רבים הנזקקים לסיוע משפטי מול רשויות הממשל וגופים אזרחיים נותרו ללא מענה אשר ניתן להם ללא עלות כספית. הפתרון המסתמן - פעילות עמותת ידיד תמשיך לפעול באמצעות מסגרת עירונית, ובשיתוף פעולה עם הסתדרות העובדים הכללית שעשויה לשכור את המבנה ממנו פעל בית ידיד. מהכסף שיתקבל מדמי השכירות, אמר מנכ"ל העירייה, ימומן שכרם של עובדי "בית ידיד", שימשיכו לספק שירותים .לתושבי העיר.

חוק ייצוג הולם - בהצעת החלטה אותה הציג חבר המועצה שי סיום המבוססת על "חוק ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בקרב העובדים בשירות המדינה" החל גם על רשויות מקומיות ובתוכן עיריית קריית מלאכי. על העירייה לעמוד באבני דרך במסגרתם יגדל בתוך חמש שנים מספר העובדים מיוצאי אתיופיה לעשרה אחוזים.

על פי דברי מנכ"ל העירייה תמיר היזמי בישיבת המועצה. כיום 7% מקרב עובדי העירייה הם יוצאי אתיופיה (32 עובדים מתוך כ 420 עובדים). לכן צומצמו לוחות הזמנים לעמידה באבני הדרך כך שכבר בתוך קצת יותר משנתיים עד 31 לדצמבר 2021 יעולה מספר העובדים בני הקהילה ל 10%.

חבר המועצה שי סיום

שתי הצעות נוספות של האופוזיציה נדחו או הורדו מסדר היום: הראשונה, הקצאת תקציב של חצי מיליון ש"ח לטובת מלגות לסטודנטים בשנת התקציב הבאה (2020). ההצעה נדחתה ברוב קולות. ההצעה השנייה, להעדפת עסקים קטנים מקומיים במכרזים והצעות רכש, הורדה מסדר היום, לאחר שחברי המועצה קבעו כי היועצת המשפטית של העירייה תפנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לקבל את עמדתו ביחס לחוקיות ההצעה. לאחר קבלת חוות דעתו של .היועץ המשפטי לממשלה, נקבע, יוחלט האם להעלות את ההצעה לדיון מחודש.

אקורד סיום צורם

לאחר דיון בנושאים הרבים אותם ביקשה האופוזיציה לעלות לסדר היום במסגרת ישיבה שלא מן המניין, ביקשה חברת המועצה מירי דדון סעדה לעלות כשאילתה את נושא נגישות המדרכות ברחבי העיר. סגן ראש העיר שמעון חזן אשר ניהל את הישיבה ביקש לדחות נושא זה להתכנסות הבאה של מועצת העיר, מאחר ומהנדס העיר לא נוכח והתשובות בידיו.

סעדה התקשתה לקבל את הדחייה וביקשה מחבריה לאופוזיציה לסיים את הישיבה ולא לקחת חלק בהצבעות של ישיבת המועצה מן המניין, בינהן אישור מנהלת לשכה של ראש העיר.

בידיעה כי הרוב לטובת הקואליציה חזן העלה את הנושאים לסדר היום וערך הצבעה לקול מחאת האופוזיציה ובעיקר לקול צעקות רמות של חברת המועצה מירי דדון סעדה שהטיחה בפני סגן ראש העיר האשמות קשות שחרגו מגבולות הפוליטיקה וחילופי הדברים בין השניים ירדו נמוך במדרגות בניין העירייה גם לאחר נעילת הישיבה שהסתיימה כאמור, באקורד סיום צורם.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.