אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ניצבים

"אם נרצה הכל אפשרי ובר השגה. קודם כל צריכים לבנות את הרצון הנכון והחזק" פרשת ניצבים מאת הרב אביאל עמר

הרב אביאל עמר   •  

בפרשתנו מובא הפסוק: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא. לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה".  הגמרא במסכת עירובין נ"ה ע"א כותבת: וזה מה שאמר רב דימי בר חמא: "לא בשמים היא" – שאם בשמים היא, אתה צריך לעלות אחריה. "ולא מעבר לים היא" – שאם מעבר לים היא – אתה צריך לעבור אחריה.

מפסוק זה לומדים כי לאחר מתן תורה, התורה נמצאת כאן בארץ כמו שמוכח מהסיפור בגמרא עירובין נ"ט: על מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בנוגע לתנורו של עכנאי. חכמים לא אבו לקבל הוכחות מבת קול שיצאה ואמרה שהלכה כר' אליעזר שהרי לא בשמים היא.

התורה אינה בשמים אלא אצל גדולי התורה כך כתב בשו"ת הרשב"א חלק ג סימן ז. לכן פוסקים הלכה לפי הוכחות הלכתיות. ועל פי כמה מן הפירושים, הפסוקים הללו מכוונים למצוות התשובה ומבקשים לומר כי בהחלט התשובה איננה דבר בלתי אפשרי, או מעבר לכוחותינו. כל אחד יכול ומסוגל לשוב בתשובהבעל ה"שפת אמת" מדייק כאן דיוק מדהים שהוא לימוד גדול "לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה…" – למי באמת קרובה המצווה? לזה שמראה כי הוא מוכן אפילו לעלות השמימה, כדי להשיג אותה. כאשר אדם חש בכל מאודו את גודל חשיבותה של התשובה, והוא כל כך רוצה להצליח ולקיים אותה, הוא יצליח. אולם מי שחש רק את הרצון לשוב בתשובה, אבל אין בו את המוכנות לעשות בשבילה כלום – עבורו היא תישאר רחוקה,  בשמים.

יסוד גדול בעבודת ה' לימד אותנו כאן בעל ה"שפת אמת": "רחמנא ליבא בעי". ה' רוצה את ליבנו, רוצה לראות את הנכונות שלנו ומה אנו מוכנים לעשות עבור זה. אדם כזה מבטיחה לו התורה שבסוף יהיה לו קל, כל כך קרוב, למרות שבתחילה חשב כי יצטרך להגיע לשמים ואף לא לחצות את הים לשם כך. אומרת לנו התורה: אם נרצה הכל אפשרי ובר השגה. קודם כל צריכים לבנות את הרצון הנכון והחזק.

"לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא" - הרבה "שָּׁמַיִם" מציב לו האדם למטרת חייו – "שָם" מונח האושר, "שָם" אגיע לפסגת חיי, "שָם" יהיה טוב יותר. רודף האדם כל חייו בריקנות אחר איזה שהוא "שָם" המתחמק ממנו ומתעתע בו.

באה התורה ואומרת: "לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא... וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִיא" - אין מה לחפש במרחקים את ייעודך וסיפוקך. שדות זרים וכל מיני "שָם" יאכזבו אותך בכל אשר תפנה. סוד ההשתנות - התשובה איננו תלוי במקום בו אתה נמצא. אל תתלה בכל מיני דברים רחוקים אל תאמר אילו הייתי שם, אילו גדלתי מעבר לים... וכן אל לו לאדם לתלות את חסרונותיו בדברים שאי אפשר לשנותם, והם עובדה מוגמרת שחייבים "להתחשב" בה.

לא כן, "כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹוד" - כאן, לידך, נמצא מה שאתה מחפש "שָם". תסתכל על השורשים שלך, את מה שהעניקו לך כל הדורות הקודמים במסירות, ותתפלא לראות בו את אושרך הממתין לך. התשובה קרובה אליך מאוד. היכולת לשוב איננה תלויה בדבר מלבד "אתה". היכן שאתה, היכן שתמצא, רחוק ככל שתהיה – ישנה נקודה של רצון טוב, שהיא שוכנת בקרבך. אותה אי אפשר להרוס, ממנה תוכל תמיד לפרוץ, ולהצליח.

כניסת השבת - 18:12

צאת השבת - 19:08

 

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.