אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שופטים

בימינו, כל הציבור שותף, באופן ישיר או עקיף, למינוי השופטים בכך שהוא בוחר את נציגיו לכנסת. על כן על כל האזרחים חל איסור לקבל שוחד על-מנת לבחור במועמד מסוים.

הרב אביאל עמר   •  

פרשת השבוע עוסקת בתחילתה בעניין הדיינים השופטים את העם משפט צדק. שהוא הבסיס לעולם מתוקן כמו שמובא במסכת אבות פרק א' י"ח: "רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלשה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר זכריה ח, טז" אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם".

קיומו של העולם תלוי בדיינים ושופטים שהם ללא שמץ ורבב, ולכן התורה כותבת "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" תתן לך - ראשית כל השופט צריך לשפוט את עצמו ולהסתכל עת התנהגותו מבפנים ומבחוץ ורק אז יוכשר לתואר הזה ויוכשר לשבת על הכס הרם לשפוט את ישראל בצדק. על השופט לשמש דוגמא אישית של מוסר ונקיות כפיים לפני ששופט אחרים. בתקופת התנ"ך המנהיג היה נקרא "שופט" ומכאן שכל מנהיג בכלל זה.

מצאנו דוגמא יפה לכך במדרש תנחומא שופטים ג': מעשה ברבי חנינא בן אלעזר, שהיה לו אילן נטוע בתוך שדהו ונופיו נוטות לשדה אחר. בא אדם אחד וקבל לפניו ואמר: אילנו של איש פלוני נוטה לתוך שדי. אמר ליה: לך ובוא למחר. 

אמר ליה: כל הדינין הבאים לפניך, מיד אתה פוסק, ודיני אתה מאחר?! מה עשה רבי חנינא? מיד שלח פועליו וקצץ את האילן שהיה בתוך שדהו ונוטה לשדה אחר. למחר בא אותו האיש לפניו לדין. אמר לו לבעל דינו: צריך אתה לקוץ אותו.

אמר לו: ולמה אילן שלך ענפיו נוטין לשדה אחר? אמר לו: צא וראה כשם שאתה רואה את שלי, כך עשה את שלך. מיד הלך ועשה כך.

לפיכך כתיב: "שופטים ושוטרים", שלא יהא בשופט דבר של פסולת, זו דוגמא למה שאמרו "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"

אחת האזהרות הכי חמורות שהתורה מציינת לשופטים זה איסור לקיחת שוחד. איסור שוחד נזכר בתורה פעמיים: בספר שמות "וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח, כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים" ובספר דברים בפרשתנו "לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט, לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד, כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם". בפירושו של האברבנאל מובן שכל פסוק מתייחס לסוג אחר של שוחד: הפסוק בספר שמות שנאמר בפרשת משפטים, פונה אל השופטים, ומתייחס לשוחד במובן המקובל - כסף אדם נותן לשופט כדי שיפסוק את הדין לפי רצונו.  אולם הפסוק בפרשתנו, מובא בפרשת מינוי השופטים, פונה אל האנשים שממנים את השופטים - אותם אנשים שנאמר להם בפסוק הקודם: "שופטים ושוטרים תתן לך"...לאותם האנשים נאמר, שהם צריכים למנות את השופטים בהליך תקין - לא להטות את המשפט לא להכיר פנים, כלומר להפלות לטובה או לרעה מועמד שהם מכירים ולא לקחת שוחד, כלומר לקבל כסף על-מנת לבחור או לא לבחור מועמד מסויים, כי הנה זה באמת יביאהו למנות מי שאינו הגון לשפוט.

בימינו, כל הציבור שותף, באופן ישיר או עקיף, למינוי השופטים - בכך שהוא בוחר את נציגיו לכנסת, שאחראים לקביעת החוקים ובסופו של דבר גם לבחירת השופטים.  וכמו שהזכרנו השופט הוא גם מנהיג. ומכאן, שהמצוה" לא תקח שוחד" הנזכרת בפרשתנו, חלה על כל אזרח ואזרח - ואסור לקבל שוחד על-מנת לבחור או לא לבחור במועמד מסויים.

שבת שלום ומבורך.

כניסת שבת: 18:37

צאת שבת:19:35

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.