אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ראה

הקשר שלנו לקב"ה זה קשר שלא ניתן לנתק, זה קשר של בנים. אפילו אם אנו ילדים חוטאים - אנחנו בנים שלו, ובנים יקרים

הרב אביאל עמר   •  

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" תחילת הפסוק בלשון יחיד "ראה", והמשך הפסוק בלשון רבים "נותן לפניכם היום" מובא בתורת משה הסבר על פי הגמרא במסכת קידושין דף מ' ע"ב: יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה. שנאמר קהלת ט, יח" וחוטא אחד יאבד טובה הרבה" בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה.

ר' אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו - עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. שנאמר וחוטא אחד כו' בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה.

הקב"ה פונה אל היחיד "ראה" ברכתם של ישראל או חלילה קללתם, תלויה בך ובמעשיך.

בפרשתנו מובא הפסוק "בנים אתם לה' א-לוהיכם" בו אנו רואים את ההבדל בין כל אדם שנבראו בצלם אלוקים "חביב אדם שנברא בצלם" לבין החביבות היתירה לעם ישראל שנקראו "בנים" למקום. מובא בגמרא במסכת קידושין דף ל"ו ע"א: בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרוים בנים - דברי ר' יהודה. רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנאמר: ירמיהו ד, כב: "בנים סכלים המה" וכו'

לדעת רבי מאיר בני ישראל נקראים בנים גם אם חלילה לא מקיימים מצוות. אם ירגישו תמיד שהם הבנים של הקב"ה אז אפילו אם לא הולכים לפי רצונותיו של הקב"ה, הם עדיין הבנים שלו. זה כמו בן שלעיתים הולך בדרך המנוגדת להוריו, בדרך המנוגדת לחינוך שאותו חינכו, אם נותנים לילד תחושה שאף על פי כן הוא עדיין בן, והוא אכן מרגיש כך אז הוא יחזור בסופו של דבר. בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנו מרגישים את קרבת ה' שאומר לבניו "שובו אלי ואשובה אליכם". גם אם אנחנו "בנים שובבים" עדיין אנו בניו של מלך מלכי המלכים אבינו שבשמים הקורא אלינו "ארפא משובותיכם". "חביבין ישראל שנקראו בנים למקום".

הקשר שלנו לקב"ה זה קשר שלא ניתן לנתק, זה קשר של בנים. "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים" אפילו אם אנו ילדים חוטאים - אנחנו בנים שלו, ובנים יקרים.

כניסת שבת: 18:46
צאת שבת:19:45

    

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.