אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת עקב

אם אנו רוצים ללמד את הילדים בלי לדבר בכלל, אנו צריכים להיות להם דוגמא מעשית "חינוך" זה לחנך ולהתעסק קודם כל בעצמנו ולהיות דוגמא אישית בבחינת "נאה דורש נאה מקיים".

הרב אביאל עמר   •  

בפרשיות השבוע של ספר דברים משה רבינו מדריך את העם לפני מותו, כאב המדריך את ילדיו ומצווה אותם לפני הסתלקותו. דרך פרשיות של תוכחה לימוד והדרכה לעתיד. בפרשה הקודמת הופיעה פרשת "שמע ישראל" ובפרשתנו מופיעה פרשת "והיה אם שמוע". כל יהודי מצווה לומר פעמיים ביום בבוקר ובערב את הפרשיות הללו. ההסבר הפשוט מפני שמופיע בו הציווי "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"

אך יש עומק לפרשיות האלו והם יסודיות מאד באמונתנו. פרשת שמע עוסקת בידיעת ה' שהיא מביאה לאהבתו כדברי רבינו הרמב"ם. דרך לימוד התורה בכל זמן פנוי מביא את האדם להכרת הבורא ולאהבתו. פרשת שמע היא עול מלכות שמים, ורק לאחריה מופיעה פרשת "והיה אם שמוע" שהיא קבלת עול מצוות. פרשיות אלו נכתבות ומופיעות צמודות בתפילה בתפילין ובמזוזה.

בפסוק "ושננתם לבניך ודברת בם" בו מונח היסוד לחינוך הילדים. כדי לחנך ילד צריך ללמדו תורה. ומהפסוק הזה מבינים שיש מצוות "לימוד" בחיוב מהתורה. ויש גם מצוות "חינוך" מדברי רבותינו "להרגיל" אותם במצוות מעשיות שזה חשוב מאד, כגון ציצית ולולב לקחת אותם לבית הכנסת וכו' אבל בתורה צריך ללמד את הילדים מה המשמעות של כל דבר, לשבת עם הילדים ולהסביר להם. כמו שמובא: מצוות עשה על האב ללמד את בנו תורה שנאמר "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" המובא בפרשתינו.

חינוך - זה ללמד להסביר משמעות ולחבר אותם לשורש הדברים. כמה התורה מעריכה את מי שמלמד תורה למדנו מדברי הגמרא במסכת בבא בתרא פ"ה ע"ב: האומרת "גדולים מעשי חייא" עד כדי כך שיכול להחיות מתים הוא ובניו. מהסיבה שהוא היה דואג שלא תשתכח תורה מישראל היה זורע פשתן וממנו היה עושה מצודות והיה לוכד בהן צבאים את בשרם היה מאכיל ליתומים ומהעורות היה עושה קלף וכותב על זה חמשה חומשי תורה ומשניות והיה מלמד כל ילד חומש אחד או סדר אחד וכך כל אחד היה ממשיך ומלמד את חבירו. לכן זכה למעלתו הגדולה שאי אפשר אפילו להסתכל במחיצתו.

והשאלה היא למה בפסוק כתוב "ושננתם לבניך" שזה ללמד את הילדים, ורק אחר כך כתוב "ודברת בם" שאתה בעצמך חייב ללמוד. מהראוי שאדם קודם ילמד לעצמו ואחר כך ילמד לילדיו?! כתב בספר "שרידי אש" שהתורה נותנת לנו עצה מדהימה לחינוך הילדים. אם אנו רוצים ללמד את הילדים בלי לדבר בכלל, אנו צריכים להיות להם דוגמא מעשית. אם הילדים יראו את האב לומד ומשקיע יבינו שכך צריך להתנהג. אם הילדים יראו שההורים ישרים ולא מרמים אז יבינו ששקר זה לא טוב ואמת היא המידה הנכונה. אך אם מלמדים את הילדים שצריך לדבר רק אמת, אבל כשמגיעים למקומות בילוי שצריך לשלם כסף אז אומרים לילד "תגיד שאתה בן 5" כדי שלא נשלם, אז ודאי שהילד מבין שמותר לשקר ואין זה חינוך כלל, אלא דוגמא אישית רעה. "חינוך" זה לחנך ולהתעסק קודם כל בעצמנו ולהיות דוגמא אישית בבחינת "נאה דורש נאה מקיים".

כניסת שבת: 18:54

צאת שבת: 19:54

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.