אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת ואתחנן

בימים אלו ערב הבחירות בישראל מהדהדים בנו דברי הרמב"ם כיצד מנהיג ישראל אמור להתנהג. מנהיג שיאחוז בשיפולי גלימתו של משה רבינו הוא המנהיג שראוי להיבחר לעם ישראל

הרב אביאל עמר   •  

שבת ואתחנן פותחת לנו פתח של נחמה ונקראת גם שבת "נחמו" על שם ההפטרה "נחמו נחמו עמי יאמר א-לוהיכם" לאחר שלוש פרשיות בהם קראנו הפטרות של פורענות, לאחר ט' באב נושמים לרווחה ובאות להן נבואות הנחמה על הגאולה העתידה להיות לאחר חורבן בית המקדש.

משה רבינו לא זכה להיכנס אל הארץ המובטחת ופרשת "ואתחנן" מתארת לנו את רצונו העמוק של משה כן להיכנס אל הארץ. משה מתחנן לפני הקב"ה בעת ההיא. אומרים רבותינו 515 תפילות התפלל משה לפני הקב"ה ולא נענה, "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" רש"י מפרש ההר הטוב זו ירושלים. "והלבנון – זה בית המקדש". ואז ה' אומר לו "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".

"מובא במדרש רבה: שני דברים גזר הקב"ה אחד על ישראל ואחד על משה. אחד על ישראל, בשעה שעשו אותו מעשה (חטא העגל) "הרף ממני ואשמידם". ואחד על משה, בשעה שביקש משה ליכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה: לא תעבור את הירדן הזה. ומשה ביקש מן הקב"ה לבטל את שתיהן. אמר לפניו: רבש"ע! סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך, ובטלה של הקב"ה ונתקיימה של משה. מניין? שנאמר "סלחתי כדברך".

כיון שבא ליכנס לא"י, התחיל אומר "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". אמר לו הקב"ה: משה, כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך, אני אמרתי ואשמידם, ואת אמרת סלח נא, ונתקיים שלך. ואף עכשיו מבקש אני לקיים את שלי ולבטל את שלך, א"ל הקב"ה: משה, אין אתה יודע מה לעשות? אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין? א"ל: אם אעברה נא אתה מבקש לקיים, בטל סלח נא, ואם סלח נא אתה מבקש לקיים, בטל אעברה נא. אמר רבי יהשוע בן לוי: כיון ששמע משה רבינו כך" אמר לפניו: רבש"ע! ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תנזק צפורנו של אחד מהם".

כמה מרגש לקרוא על מנהיג אמיתי שליווה את ישראל ממצרים ועד כניסתם אל הארץ והשתוקק להיכנס ולא בשביל "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" של הארץ אלא למען מצוות הארץ והשלמות בקיום כלל המצוות בארץ ולמען עם ישראל. וכששמע מפי הקב"ה שבכניסתו אל הארץ תהיה סכנה לעם, העדיף את טובת העם ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תנזק צפורנו של אחד מהם

בימים אלו ערב הבחירות בישראל מהדהדים בנו דברי הרמב"ם כיצד מנהיג ישראל אמור להתנהג:

להיות לבו בקרבו שפל וחלל, ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות. לעולם יתנהג בענוה יתירה אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר "ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם" ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק. "רועה" קראו הכתוב לרעות ביעקב עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל"

מנהיג שיאחוז בשיפולי גלימתו של משה רבינו הוא המנהיג שראוי להיבחר לעם ישראל, עד ביאת הגואל.

כניסת שבת: 19:02

צאת שבת:20:02

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.