אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה להלכות תשעה באב

הרב אביאל עמר מפרט את הדגשים בהלכות תשעה באב דחוי משבת, (התשע"ט) וגם איסורים ומנהגים בימי בין המיצרים


השנה חל תשעה באב בשבת. בעזרת ה' תחזינה עיננו בביאת הגואל בימים הקרובים, ואם במקרה ולא נזכה לכך יחול הצום ביום ראשון כיון שיש מספר הלכות ייחודיות למצב זה שט' באב נדחה, לכן כתבנו אותם לנוחיות הציבור:

שבת - אין שינויים בתפילות אולם במנחה של שבת אין אומרים צדקתך (תקנ"ב סע' י"ב רמ"א). סעודה שלישית שהיא הסעודה המפסקת אוכל בשר ושותה יין ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה במלכותו , אך צריך להפסיק באכילה מבעוד יום (תקנ"ב י')

מוצאי שבת - מאחרים את תפילת ערבית חצי שעה לאחר השקיעה כך שיוכלו הציבור להחליף בגדים לחלוץ נעלי עור וילבשו נעלי גומי או בד. וכמובן יש לומר לפני: "ברוך המבדיל בין קודש לחול". תפילת ערבית של מוצ"ש כרגיל בישיבה על הרצפה קינות וכו' רק מוסיפים "אתה חוננתנו". אין עושים הבדלה במוצאי שבת אלא רק ביום ראשון מוצאי הצום על כוס יין ומברכים שתי ברכות: "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל בין קודש לחול וכו'", ברכת מאורי האש מברכים בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית במוצאי שבת, לפני "איכה".

שבוע שחל בו תשעה באב - כיוון שתשעה באב חל בעצם בשבת, רק נדחה ליום ראשון דעת רוב הפוסקים, שדיני שבוע שחל בו תשעה באב אינם חלים באותה שנה, הואיל ובפועל הצום נדחה ליום ראשון .כך פסק השו"ע (תקנא, ד' ע"פ הרא"ש והר"ן). אולם יש האומרים שכל השבוע שלפניו הוא שבוע שחל בו תשעה באב (טור בשם סמ"ג וסמ"ק).  לפיכך, מותר לכבס וללבוש בכל השבוע שלפני ת"ב ומותר להתרחץ במים חמים וכן לגזוז צפרניים וכו'

מי שרוצה להרגיש להתעורר באמת על ענין החורבן, ולקיים אבלות על המקדש ועל ירושלים - עצה ראויה היא לו, שיקבל על עצמו לפחות בימים הללו, להקדיש זמן לפני כל תפילה, ואף תוך כדי תפילה, "לכוון לבו לקודש הקודשים". וכפי שנתפרש במשנה ברורה: "שיחשוב בלבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש. אשר בירושלים בקודש הקודשים", מתוך רצון ושאיפה לזכות לקדושה המושפעת משם, וכאשר מתוך כך תהא תפילתו. הנה אז יחוש וירגיש בלבבו את חורבן בית המקדש והחיסרון שחסרנו בכך שאין לנו המקדש על מכונו, שחסרנו וקשה עלינו להגיע להרגשת "אלקים קרובים אליו בכל קראנו". ואף זאת בהעלותו על מחשבתו, "לבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש בקודש הקדשים".

הרי בהכרח יזכור: איך נראה היום בית קודש הקודשים, אשר שועלים הילכו בו, "באו גויים נחלתך טמאו את היכל קדשך".  אשר לא זו בלבד שבכך יתעורר לצער ואבילות, אלא שבכך גם בהתפללו הברכות והבקשות, שנקבעו בשמונה שעשרה אודות ירושלים והמקדש והחזרת השכינה למקומה ימצא ליבו מוכן לשפוך שיח לפניו ית"ש, מתוך כוונה והרגש אמיתי על הצורך הגדול -

ב"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה", "כי לישועתך קיוינו כל היום", ל"והשב את העבודה לדביר ביתך" ל"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.

איסורים ומנהגים ימי בין המיצרים

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.