אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת פנחס

התורה מציינת שכר על מעשה שעשה אדם מסוים - מעשה של גבורה ללא פחד משום אדם או חברה, פשוט ללכת עם האמת הצרופה עד הסוף

הרב אביאל עמר   •  

פרשת פנחס ממשיכה את סוף הפרשה הקודמת בה בלעם לא הצליח לקלל את עם ישראל אך נתן עצה איומה, עצה זו נקלטה והכתה שורשים אצל שבט שלם בבית ישראל וגם ראש בית אב שלהם נתפס בה. בתחילה ישראל היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות, והלכו ישראל אחרי בנות מואב ללא שליטה על יצריהם.

פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן קם מתוך העדה עשה מעשה והרג את האנשים החוטאים ומעידה עליו התורה "השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" ועקב כך הקב"ה משלם את שכרו "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום... ברית כהונת עולם תחת אשר קינא ל-אלוהיו ויכפר על בני ישראל"

מעניין מדוע התורה מציינת שכר על מעשה שעשה אדם מסויים? בתורה מצאנו עוד שני מקרים כאלו:

המיילדות העבריות שלא שמעו לפרעה מלך מצרים להמית את הזכרים והתורה אומרת "ותיראן המילדות את הא-לוהים ולא עשו כאשר דבר אליהם מלך מצרים ותחיין את הילדים" והקב"ה נתן להם את שכרם : "ויהי כי יראו המילדות את הא-לוהים ויעש להם בתים" עשה להם בתי כהונה בתי לויה ובתי מלכות. וכן מצינו בעדת המרגלים שחזרו מתור את הארץ והוציאו דיבה על הארץ ונענשו שלא יזכו להיכנס לארץ המובטחת. מולם עמד כלב בן יפונה ואמר "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" ועל כך זכה לקבל את שכרו "זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי ה'".

המשותף לכל שלושת המקרים הללו זה שיש כאן מעשה של גבורה ללא פחד משום אדם או חברה, פשוט ללכת עם האמת הצרופה עד הסוף. למרות שיש במעשים אלו סיכון אישי גדול מאד הם הניחו את האינטרס האישי והלכו על פי רצון ה'.

פנחס "קנאי" אמיתי, מקנא לשם שמים בלי להתבדל מהעדה ולהתרחק מעם ישראל. לפנחס נתן ה' ברית שלום, כדי שינצל את רוחו והשפעתו למען השלום האמתי, החינוך וההדרכה ולשם כך מינהו הקב"ה להיות כהן. ותפקידו להיות אוהב שלום ורודף שלום להיות קרוב אל החוטאים ולהדריכם בדרכו של אהרון הכהן "בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון". פנחס הוא אליהו הנביא שלעתיד לבוא, יתגלה ויבשר הגאולה ועליו נאמר "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"

כניסת שבת: 19:24

צאת שבת: 20:28

 

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.